29.6.2017

Prázdninový happening

Po celém dlouhém školním roce  jsou tady konečně prázdniny.  Základní umělecká škola Louny se s tímto školním rokem rozloučila Prázdninovým Happeningem, který se konal v úterý 27. června 2017. Tradičně se tato akce koná na zahradě školy.  Letos poprvé kvůli dešti musela být přesunuta do sálu školy. Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku, které je odměnilo zaslouženým potleskem.    

 „Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledání v září“.

                                                                                        Jindřiška Riedlová

27.6.2017

PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI ROZLOUČIT SE ŠKOLNÍM ROKEM!

14.12.2017

Zveme Vás

7.6.2017

Projektových dnů se zúčastnilo 300 dětí

Základní umělecká škola Louny pozvala jako každý rok děti z mateřských škol a žáky 1. a 2. tříd základních škol k sobě, aby jim představila svou výuku. Ve dnech 6.  a 7. června připravila Projektové dny. ZUŠ navštívilo celkem  300 dětí ze ZŠ Školní Louny, speciální ZŠ a MŠ, a dále z MŠ Fügnerova, MŠ Šafaříkova a z MŠ Mateřinka.

Náplň programu se skládala z krátkého koncertu, který si pro návštěvníky připravil hudební obor. V něm se představili nejmladší žáci školy ve hře na klavír, housle, kytaru, trubku, akordeon, bicí nástroje a také  v sólovém zpěvu. Po koncertě se děti rozdělily do několika skupin a pracovaly v dílnách všech čtyř oborů školy - v taneční, hudební, výtvarné a literárně dramatické.

Děti  tak strávily ve škole téměř celé dopoledne a těm, kterým se v základní umělecké škole líbilo, jistě přijdou k zápisu, který se koná v pátek 16. června od 14:00 do 18:00 hodin.                                                   Jindřiška Riedlová

5.12.2017

Lounský Advent 2017

 

 

Také Základní umělecká škola Louny se zapojila do programu Lounského Adventu 2017 organizovaného městem. V neděli 3. 12. 2017 měla  na Mírovém náměstí v Lounech svůj stánek, kde představila výrobky svých žáků a v programu na hlavním pódiu účinkovala hudební skupina Morgan pod vedením Josefa Gunára.

  J. Riedlová

31.5.2017

ZUŠ OPEN 2017 v Lounech

Základní umělecká škola Louny se 30. května 2017 zapojila do celostátního projektu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN dvěma akcemi.

Na Zeleném náměstí v Lounech  se 30. května 2017 od 16:00 hodin  konal happening s názvem „Zelená jedeme“, kde se představily soubory ZUŠ Louny. Odpoledne zahájil soubor Superkus Jiřího Soukupa a dále pak své pochodové defilé předvedly soubory mažoretek  pod vedením Lenky Havlištové za hudebního doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Louny vedeného Jaromírem Laksou. Počasí opravdu přálo, slunce vydatně svítilo, takže pot kapal nejen z účinkujících, ale i z diváků.

Vize celého projektu: „Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně.“

 „Mládí z filharmoniky“ je název koncertu, kde společně hráli  nejlepší žáci ZUŠ Ústeckého kraje, Konzervatoře Teplice  a Severočeské filharmonie Teplice. Ze ZUŠ Louny v Teplicích na koncertě hrál Karel Vedral se svým učitelem Karlem Vencourem.

                                                                                               Jindřiška Riedlová

 

 

29.5.2017

5.12.2017

Napsali o nás

16.5.2017

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se ZUŠ Louny

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby má za úkol obohatit českou republiku o kulturní akce a pomoc s propagací akcí. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce kulturní domy, spolky prospěšné pro společnost, divadla, základní umělecké školy a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti.
Základní umělecká škola Louny se do tohoto projektu pravidelně zapojuje, v letošním roce uspořádá v tomto týdnu hned pět akcí, a to  ve dnech 20., 21.,  24.  25. a 27. května 2017.
Součástí projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby jsou koncerty Základní umělecké školy Louny:

20. května 2017 od 16:00 hodinSlavné scénky z českých oper“  na zámku Jezeří.  Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové představí posluchačům slavné scény z oper Prodaná nevěsta, Jakobín a Rusalka.  Spolupracovat se sborem Carmen bude pěvecký sbor Harmonie pod vedením Jiřího Kurky a Triem Cum amore (K. Štolová, M. Podaná a M. Sochr ).

21. května  od 16:00 hodin pořádá ZUŠ Louny ještě jednou koncert„Slavné scénky z českých oper“, ale na Statku Smolnice č. p. 4.

24. května  od 16:30 hod. se koná Absolventský koncert Elišky Drbohlavové a Lubomíra Musila v sále ZUŠ Louny. Eliška je žákyní Jitky Sedláčkové a Luboš Zdeňka Patrovského. Jako host bude vystupovat Kapela The Kangaroos.

25. května od 16:30 hod. se koná Absolventský koncert  žáků ze třídy Ivany Derflerové, Josefa Gunára, Zdeňka Patrovského a Karla Vencoura. 

27. května 2017 pořádá literárně dramatický obor Základní umělecké školy Louny Lounské dividlo ve Vrchlického divadle.  Jedná se o celodenní nesoutěžní studentskou přehlídku divadelních souborů s rozborovými semináři a vzájemnými setkáními pořádanou již od roku 2012. V divadle vystoupí soubory z Loun, Litvínova, Litoměřic a z Prahy. Projekt podpořila Nadace Život umělce.

Z těchto plánovaných akcí si jistě vybere i náročný divák.

Josef Gunár, ml.

7.12.2017

Krásný adventní koncert se konal v Podbořanech

Ve středu, 6. prosince uspořádala Základní umělecká škola Podbořany Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Podbořany, ZUŠ Louny a členů Severočeské filharmonie v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech.

Byl to krásný koncert, kde hráli a zpívali spolu s dospělými nejlepší žáci obou škol. Diváci slyšeli skladby například Antonína Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta a J. S. Bacha. Vyvrcholením celého koncertu byla skladba Cantate Domino od J. Althouse, kterou zazpíval pěvecký sbor Carmen Základní umělecké školy Louny za doprovodu instrumentalistů  SČF Severočeské filharmonie.

Koncert se konal pod záštitou pana starosty města Podbořany Mgr. Bc. Radka Reindla.

Lounští hosté byli velice mile přijati a na faře se o ně také skvěle postarali.

Již nyní se těšíme na příští koncert, kdy Základní umělecká škola Louny pozve hosty ze ZUŠ Podbořany zase účinkovat do Loun.

„Děkujeme podbořanským za skvělý zážitek“.                                 

J. Riedlová

22.5.2017

Jarní koncert věnovaný T. G. Masarykovi

Základní umělecká škola Louny ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s. uspořádala 18. května 2017 ve Vrchlického divadle v Lounech Jarní koncert, věnovaný  Tomáši G. Masarykovi.

Byl to již druhý koncert z celého cyklu koncertů, který byl podpořen Ústeckým krajem, Nadací Život umělce a Městem Louny.

Koncert zahájili zpěvem nejmladší žáci školy  z Kolečka předškoláků pod vedením Evy Kleinové.  Sólovou hrou se představili: Jan Libus, Adam Jílek , Eliška Drbohlavová a Adam Štola (klavír), Nikola Jelínková (příčná flétna), Pavel Mundok (tuba B), Karolína Blehová (trubka B) a zazpívaly Tereza Blahoutová a Eliška Drbohlavová. Literárně-dramatický obor reprezentoval soubor Reflektor a žáci historického šermu. Na závěr účinkovali  The Kangaroos a pěvecké sbory Notičky a Carmen.

Koncert byl důstojným uctěním památky našeho prvního Československého prezidenta u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.                    Jindřiška Riedlová

4.5.2017

Jarní koncert ZUŠ Louny věnovaný T. G. Masarykovi

Základní umělecká škola Louny ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s. pořádá 18. května 2017 od 17:00 hodin  ve Vrchlického divadle v Lounech Jarní koncert, věnovaný prvnímu československému prezidentovi  Tomáši G. Masarykovi. Na koncertě se představí nejmladší žáci školy  z Kolečka předškoláků, dále žáci hudebního a literárně dramatického oboru.  Nebude chybět pěvecký sbor Notičky, ani šermíři. Společně uctíme památku našeho prvního československého prezidenta u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.  Koncert je v pořadí již druhým z celého cyklu koncertů, který byl podpořen Ústeckým krajem, Nadací Život umělce a Městem Louny.

Josef Gunár, ml.

23.11.2017

V DIVADLE PROBĚHL KŘEST DOKUMENTŮ

Základní umělecká škola Louny připravila v úterý 21. listopadu 2017 ve Vrchlického divadle v Lounech zcela netradiční program.

Představila veřejnosti výsledek své práce v letošním roce na dvouletém projektu  „K čemu slunce, když není den?“ Jedná se o zhudebněné verše dětí z terezínského ghetta a jejich další využití.

Název celého projektu je vypůjčen ze slov v básni Hanuše Hachenburga, mladého básníka terezínského ghetta.  

 

V divadle proběhl křest dvou CD, DVD  a notového sborníku žáků školy:

 1. CD K čemu slunce když není den?“ jedná se o CD, jako je ve zpěvníku, které je doplněno bonusovou skladbou „Až jednou“, nazpívanou Janem Hrušínským, jeho manželkou Miluší Šplechtovou a pěveckým sborem Carmen
 2. CD bez zpěvů – hudební podkladové CD pro školy
 3. DVD – s dokumentárním filmem o průběhu projektu a se dvěma videoklipy – Olze a Koncert na půdě staré školy
 4. Notový sborník „Lounské čtyřka“, jsou to noty, které napsali žáci školy pod vedením učitele Filipa Stejskala - Jan Libus, Luboš Musil, Tadeáš Racety a Tomáš Formánek s ilustracemi žáků výtvarného oboru školy.

Křtu se spolu s ředitelkou školy Jindřiškou Riedlovou ujali:

Doris Grozdanovičová, která do terezínského ghetta přišla ve svých 15ti letech a strávila v něm čtyři roky, Jiří Strašík, ředitel NIDV Ústí nad Labem,  Zuzana Krausová, vedoucí odboru školství MÚ Louny, Daniel Dobiáš, autor skladeb, Jiří Soukup, který vytvořil nahrávky CD, Milena Syrovátková, napsala scénář k dokumentárnímu filmu, Lenka Pihrtová zrežírovala oba videoklipy a Karel Vávra, který vše natočil, sestříhal a filmy vyrobil.      

V programu za doprovodu Daniela Dobiáše zpívali Kamila Hájková, Denisa Körberová, Jaroslav Parma, Eliška Drbohlavová,  Renata Friedlová  spolu s Danielem Dobiášem a pěveckým sborem Carmen. Pořadem provázela Milena Syrovátková.

Diváci shlédli dokumentární film o celém projektu a ze dvou videoklipů k písním z CD pouze jeden, protože vypověděla službu promítací technika. Všechny filmy jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

 „Realizace projektu byla podpořena Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017“.     

Práce na tomto projektu v ZUŠ Louny nekončí. V příštím roce se ve škole bude pracovat na videoklipu „Až jednou“. Poděkování patří všem, kteří se do projektu zapojili.                                                                       Jindřiška Riedlová

10.10.2017

POZOR – DŮLEŽITÉ!!!!

V úterý 21. 11. 2017  od 17:00 hodin

 

se koná ve Vrchlického divadle

křest CD a představení všech videí k projektu

„K čemu slunce, když není den?“

 

Výuka v tento den končí v 16:45 hodin,

pak je společná návštěva divadla.

 

Vstup zdarma.

 

Toto neplatí pouze pro Kolečko předškoláků,

kde bude probíhat řádná výuka.

Základní umělecká škola Louny připravila v úterý 21. listopadu 2017 od 17 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech zcela netradiční program.

Představí veřejnosti výsledek své dvouleté práce na projektu  „K čemu slunce, když není den?“ Jedná se o zhudebněné verše dětí z terezínského ghetta a jejich další využití.

Název celého projektu je vypůjčen ze slov v básni Hanuše Hachenburga, mladého básníka terezínského ghetta.  

Diváci shlédnou dokumentární film o celém projektu, dále dva videoklipy písní, křest CD a notového sborník žáků školy.

Za doprovodu Daniela Dobiáše budou zpívat Kamila Hájková, Denisa Körberová, Jaroslav Parma, Eliška Drbohlavová,  Renata Friedlová  spolu s Danielem Dobiášem a pěveckým sborem Carmen. Pořadem bude provázet Milena Syrovátková.

 Do divadla také přijede paní Doris Grozdanovičová, která do terezínského ghetta přišla ve svých 15ti letech a strávila v něm 4 roky, která o svém osudu vyprávěla v programu ZUŠ Louny pro žáky lounských základních škol. „Realizace projektu byla podpořena Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017“.   Vstup do divadla je volný.  

27.4.2017

Vyhlašujeme termíny zápisu do naší školy. Pozor !!! Letos s přijímacími zkouškami !!! Není však nutné se přijímacích zkoušek obávat :-). Jde pouze o prověření základních předpokladů uchazeče. Čtěte podrobné informace na plakátku. 19. a 20.května 2017 a dále pak 16.června 2017. Těšíme se na Vás a na Vaše ratolesti.

6.11.2017

S programem „K čemu slunce, když není den?“ v Chile

Základní umělecká škola Louny pracuje již druhým rokem na rozsáhlém projektu „K čemu slunce, když není den?“. Součástí projektu, který podpořilo MŠMT a Státní fond kultury ČR,  byl v tomto školním roce již druhý zahraniční zájezd, kde žáci s tímto programem spolu s Danielem Dobiášem účinkovali.  V září 2017 žáci zpívali v Holandsku a v Nizozemí.

V pondělí 23. října 2017 se žáci z pěveckých tříd učitelek Marcely Brýdové, Veroniky Studené a Renaty Friedlové - Eliška Drbohlavová, Jaroslav Parma, Denisa Körberová a Kamila Hájková, společně s ředitelkou školy Jindřiškou Riedlovou a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem vydali na další, tentokrát velice dalekou cestu až do Jižní Ameriky.

 

Čekala nás naprosto výjimečná cesta do Chile.

 

Cesta byla velice náročná, letěli jsme se dvěma  zastávkami. První mezipřistání jsme měli v New Yorku, což jsme všichni přivítali, protože tak se nám naskytla jedinečná příležitost prohlídky města, kde jsme strávili celkem 17 hodin. Z letiště jsme jeli vlakem do Brooklynu, odtamtud jsme přešli Brooklyn Bridge na Manhattan, což byla paráda, pak na Ground Zero, to je zajímavý památník po "dvojčatech" a odtamtud  k nejvyšší budově města Empire State Building.  Noční procházku jsme ukončili na Time Square, kde to žije nepřetržitě ve dne v noci a odsud metrem zpátky na letiště. Další přistání bylo v Atlantě, kde jsme si prohlídli jen okrajovou část města a odpočívali jsme. Do Santiaga de Chile jsme přiletěli 25. 10., ubytovali jsme se na Českém velvyslanectví a opět jsme nasedli do letadla a přeletěli do jiného města, do Calamy v severní části Chile. Z letiště jsme přejeli do pouštního města San Pedra de Atacama, kde jsme strávili tři překrásné dny a navštívili nejzajímavější místa – laguny s plameňáky,  obdivovali jsme zdejší sopky i barevné štíty Andského pohoří, které v těchto místech dosahuje až 6500 metrů nad mořem. Pozdě odpoledne jsme se vydali do Valle de la Luna, kde jsme byli  až do západu slunce. Zdejší údolí je natolik zvláštní, že se nám odsud vůbec nechtělo. Následující den jsme se ještě za tmy vydali na cestu na nejvýše položené a největší geotermální pole na světě El Tatio.  Vulkanická a gejzírová oblast v severní části Chile v nadmořské výšce okolo 4 200 m je nejvýše položené gejzírové pole na světě, počtem gejzírů největší na jižní polokouli a třetí největší na světě.

V sobotu 28. 10. jsme přeletěli zpět do Santiaga de Chile, kde jsme měli večer  na velvyslanectví České republiky v Chile koncert, který se opravdu líbil. Zpívali jsme lidové písně  a zhudebněné texty  dětí z terezínského ghetta  Danielem Dobiášem z projektu „K čemu slunce, když není den?“.

Neděli 29. 10. jsme strávili na výletě u Tichého oceánu za doprovodu skvělého člověka, konzula RNDr. Adama Piňose. Lezli jsme po skalních útesech, o které se tříštily vlny Pacifiku. Prohlídli jsme si jeden z domů básníka, diplomata a politika, nositele Nobelovy ceny za literaturu Pabla Nerudy v Casa de Isla Negra ve vesnici Isla Negra, kde je Pablo Neruda i pochován. Poslední den jsme strávili ve městě Santiagu de Chile.  Na výborný oběd nás pozval velvyslanec RNDr. Josef Rychtar. Večer jsme již seděli v letadle, abychom přes Atlantu, kde jsme si prohlédli olympijský park a přes Paříž přiletěli domů.  Doma jsme byli  ve středu 1. listopadu plni úžasných a nezapomenutelných zážitků.

Poděkování patří skvělým pracovníkům Českého velvyslanectví v Chile, především RNDr. Josefu Rychtarovi a  RNDr. Adamu Piňosovi,  kteří se o nás perfektně starali.                                                Ing. Jindřiška Riedlová

9.10.2017

Základní umělecká škola Louny spolu se spolkem Stopy, z.s. připravila v měsíci říjnu dva Slavnostní koncerty na počest Tomáše G. Masaryka, kterými chce uctít památku prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí.

První koncert se konal ve čtvrtek 5. října 2017 v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny účinkovali také hosté ze ZUŠ Podbořany a muzikanti ze Severočeské filharmonie. Zcela zaplněný kostel tleskal úžasným výkonům účinkujících.

Druhý koncert se bude konat  ve čtvrtek 12. října 2017 od 16:30 hodin v kostele CČSH v Lounech. Na koncertě zazní především lidové písně, které se zpívaly v rodině Jana Masaryka a které upravil a vydal otec Daniela Dobiáše. Spolu s Danielem Dobiášem bude účinkovat pěvecký sbor Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové.

Oba koncerty jsou součástí celého projektu, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.   Jindřiška Riedlová

29.4.2017

Koncertem pořadatelé připomněli osobnost T. G. Masaryka


Spolek Stopy, z.s. za pomoci Základní umělecké školy Louny připravil v pátek 28. dubna od 17:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše Autorský koncert Vlasty Bachtíkové na počest T. G. Masaryka.

Koncertem organizátoři uctili památku úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí.

Ze Základní umělecké školy Varnsdorf přijely dvě žákyně  Štěpánka Křížová a Nikol Neubauerová. Obě hrály na housle  za doprovodu   Evy Navrátilové skladby Vlasty Bachtíkové - Ukolébavku pro Natálku, Tanec na hradě Lemberku a Hradní skřítek z cyklu Krajem paní Zdislavy.

Dále hráli na zobcové flétny žáci Základní umělecké školy Louny pod vedením Jana Krtičky a Karla Vencoura - Matěj Suk, Natálie Hrušková, Marie Hajná, Eliška Witošová, Hynek Poděbradský  a Anežka Pavlátková od Vlasty Bachtíkové v jejich podání zazněly skladby: Svatební veselí , Rozpustilé veverky, Burleska a Tanec na plese. Žáky na klavír doprovodila Jitka Sedláčková.

Skladby Mandolino  a Tři Fresky Vlasty Bachtíkové  hrál mimo jiného také kytarový soubor QUINTETTO CON MANDOLINO z Prahy. Na závěr koncertu zpíval Smíšený komorní sbor CONFOR VOXILIUM z Ústí nad Labem. Koncertem provázela žákyně literárně-dramatického oboru Oksany Kaplanové Jana Sušická.

V překrásném prostředí chrámu se špičkovými výkony účinkujících měl koncert skvělou atmosféru a byl velice důstojným připomenutím T. G. Masaryka.

Koncert je součástí celého cyklu, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny.  Další koncert na počest T. G. Masaryka se bude konat 18. května 2017 od 17:00 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech.

Jindřiška Riedlová

24.4.2017

Základní umělecká škola Louny zve:

 

 • v pátek 28. dubna od 17:00 hodin do chrámu sv. Mikuláše na Autorský koncert Vlasty Bachtíkové na počest T. G. Masaryka

Cyklem koncertů spolu se spolkem Stopy, z.s. uctíme památku úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí. Účinkovat budou: QUINTETTO NOC MANDOLINO PRAHA, žáci a učitelé ZUŠ Louny a Confor Voxilium - smíšený komorní sbor Ústí nad Labem a Štěpánka Křížová za doprovodu Evy Navrátilové ze ZUŠ Varnsdorf. Hudební skladatelka Vlasta Bachtíková bude na koncertě přítomna. Koncert podpořili: Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny. 

 

 • v sobotu 29. dubna od 11:00 hodin  do Kulturního domu Zastávka na XI. ročník  festivalu sborového zpěvu „Hrajeme s Orffem

 Festival se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje. Festival podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, Nadace Život umělce  a Město Louny.

Festivalu se zúčastní 16 sborů: Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Pastelka – ZUŠ Louny, Cvrčci – ZUŠ Postoloprty, Chorea pueri ustensis – Ústí nad Labem /mladší/, Notičky – ZUŠ B. Smetany Plzeň, Otakárek- ZŠ a MŠ Otakara Jaroše Louny, Bleška – ZUŠ Postoloprty, Notičky -  ZUŠ Louny, Blecha – ZUŠ Postoloprty, Kvítek – Louny, Chorea pueri ustensis – Ústí nad Labem /starší/, Sbor GVH – Louny, Carmen – ZUŠ Louny, Sboreček + Senior Melody, Rosička – ZUŠ Stochov a Melodico – Soběslav. V porotě usednou:  Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem, PhDr. Martina Zemanová Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP, PhDr. Dana Novotná Ph.D., vyučující KVU PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře,um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM a Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ Varnsdorf, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí. Sbory budou přijíždět do Základní umělecké školy Louny již od osmi hodin ráno. Během dopoledne proběhnou zkoušky, v 11:00 hodin festival zahájí bubenické uskupení Suprkus vedené Jiřím Soukupem. Před vyhlášením výsledků  bude hrát The Blueberries  vedení Janem Stehlíkem. Ukončení festivalu proběhne okolo 18:00 hodiny. Pořadatelé věří, že účastníci stráví v Lounech příjemný den.                             J. Riedlová


   

29.9.2017

Pozvání na koncert do chrámu sv. Mikuláše

Slavnostní koncert na počest Tomáše G. Masaryka, kterým chtějí organizátoři  uctít památku prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí se bude konat ve čtvrtek 5. října 2017 od 17:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

Koncert bude velice pestrý a jistě pro posluchače zajímavý. Účinkovat budou: Collegium ve složení: David Pospíšil - housle, člen Severočeské filharmonie, Petr Pospíšil - viola, člen Severočeské filharmonie, Martin Říhovský - kontrabas, člen orchestru Severočeského divadla, ředitel ZUŠ Podbořany. Jako sólisté zahrají: na hoboj Kirill Burdalev a Zdeňka Fantová  na elektronické klávesové nástroje, učitelka ZUŠ Podbořany, Karel Vencour – trubka, člen Severočeské filharmonie a učitel ZUŠ Louny za doprovodu Michaely Káčerkové na varhany.Ze Základní umělecké školy Louny budou zpívat Eliška Drbohlavová, Agáta Macasová, Tereza Blahoutová a Jaroslav Parma, za doprovodu Ivany Derflerové a Jitka Sedláčkové, dále vystoupí na trubku Karel Vedral a na klavír Adam Štola. Ze Základní umělecké školy Podbořany přijede na klávesy zahrát Sarah Wanglerová. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadeuse Mozarta, Ennio Morriconeho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a dalších. Vyvrcholením celého koncertu bude vystoupení pěveckého sboru Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové za doprovodu Collegia. 

Nenechte si ujít tento jedinečný koncert, na kterém budou společně účinkovat nejlepší žáci školy s celou řadou vynikajících muzikantů. V překrásném prostředí chrámu se špičkovými výkony účinkujících  jistě bude mít koncert skvělou atmosféru a bude velice důstojným připomenutím T. G. Masaryka.

Koncert připravil spolek Stopy, z.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a  Základní uměleckou školou Podbořany a je součástí celého cyklu koncertů, který podpořili Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny. 

Další koncert na počest T. G. Masaryka se bude konat 12. října 2017 od 16:30 hodin v kostele CČSH v Lounech.

Jindřiška Riedlová

 

18.9.2017

S programem „K čemu slunce, když není den?“ v Bruselu, Rotterdamu a Barendrechtu

Základní umělecká škola Louny pracuje již druhým rokem na projektu „K čemu slunce, když není den?“. Součástí projektu, který podpořilo MŠMT a Státní fond kultury ČR,  byl také zahraniční zájezd, kde žáci s tímto programem spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem s tímto programem účinkovali.

 

O kvalitě koncertu svědčí i to, že velvyslankyně České republiky paní Jana Reinišová pozvala žáky školy na další vystoupení do její rezidence v Haagu. 

J. Riedlová

 

Účastnice zájezdu napsaly:

 

Naše postřehy ze zájezdu

 

Ve dnech 12. až 16. září ze žáci Základní umělecké školy Louny Eliška Drbohlavová, Jaroslav Parma, Kateřina Kotorová, Denisa Körberová a Kamila Hájková, společně s paní ředitelkou Jindřiškou Riedlovou, paní učitelkou Renatou Friedlovou a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, zúčastnili čtyř koncertů v zahraničí na počest 80. výročí Masarykova úmrtí.

Pobyt byl zahájen prohlídkou historického centra města Bruggy, které nás uchvátilo svou romantickou atmosférou. První koncert byl v Bruselu, následně dva koncerty v Rotterdamu, kde nám bohužel počasí moc nepřálo. Naše turné jsme završili v partnerském městě Barendrechtu. Všechny koncerty se setkaly s velkým úspěchem a my měli možnost setkat se řadou zajímavých osobností.

Celý pobyt jsme pojali v duchu teambuildingu, a proto jsme se věnovali utužování našich vztahů a pěveckých dovedností. Mezi naše utužovací rituály patřily například cviky pana Karla Nešpora před koncerty. Nejúspěšnější však byla terapie smíchem, kterou jsme praktikovali velmi často v čele s naší paní ředitelkou. Celý zájezd jsme si moc užili, a tímto bychom chtěli poděkovat za tuto příležitost ZUŠ Louny, za bezpečnou přepravu tam i zpět panu řidiči Františku Smrtovi a v neposlední řadě za skvělý pedagogický dozor paní ředitelce.

 

Autorky: Eliška Drbohlavová, Kateřina Kotorová a Denisa Körberová

 

Staženo z internetu:

http://www.mzv.cz/hague/cz/zpravy_udalosti/t_g_masaryk_v_rotterdamu.html

 

9.10.2017

Žáci základních škol dvakrát zaplnili lounské divadlo

Základní umělecká škola Louny se rozhodla formou koncertu představit v úterý 3. října ve Vrchlického divadle svůj projekt K čemu slunce, když není den? Název celého projektu je vypůjčen ze slov v básni Hanuše Hachenburga, mladého básníka terezínského ghetta. Tvorba dětí v terezínském ghettu v době druhé světové války bývá někdy nazývána terezínskou rýmovací nemocí. Žízeň po střípcích normálního života, touha vypsat se, dosáhnout vnitřního osvobození ze zoufale hrozivé situace, to je podhoubí vzniku terezínské poezie. Fenoménu zvláštního, jedinečného a dodnes neuspokojivě zpracovaného. Celý projekt školy vznikl za podpory MŠMT a Státního fondu kultury ČR.

ZUŠ Louny se spojila s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, který zhudebnil texty terezínských dětí a tyto skladby našim dětem a učitelům poskytl. Ve Vrchlického divadle za jeho klavírního doprovodu  zpívali Denisa Körberová, Eliška Drbohlavová a Jaroslav Parma.

O celém projektu, který zahrnuje vydání CD, knižní publikace, notového materiálu, koncerty doma i v zahraničí, je natáčen dokumentární film, který ve Vrchlického divadle škola představí 21. listopadu 2017.

Hostem koncertů pro základní školy byla Doris Grozdanovičová, která do terezínského ghetta přišla ve svých 15ti letech a strávila v něm 4 roky. Její poutavé vyprávění, odpovědi na proud otázek z dětského publika, pokora a dobrá nálada, umocnily dojem z celého vystoupení.

Příští koncert z tohoto projektu se bude konat 29. října 2017 v Santiago de Chile, kde spolu s Danielem Dobiášem ze ZUŠ Louny bodou zpívat: Denisa Körberová, Eliška Drbohlavová, Jaroslav Parma a Kamila Hájková.           

Milena Syrovátková, učitelka

7.9.2017

Ohlédnutí za prázdninami v Základní umělecké škole Louny

Výuka v Základní umělecké škole v Lounech se již rozjela na plné obrátky. Svědčí o tom hned dvanáct akcí v programu školy na měsíc září. Ale ani během prázdnin se ve škole nezahálelo. Byla opravena střecha, obklady v několika učebnách a několik učeben bylo vymalováno. Literárně-dramatický oboru má ve své třídě nový nábytek. Nová aparatura a nábytek bude také v učebně, kterou si  škola pronajímá v divadle, ve které zkouší literárně-dramatické obor a nově také některé žákovské orchestry.

O prázdninách se také pracovalo na projektu „K čemu slunce, když není den?“. Je upraven videoklip písně Olze, který se svými žáky v červnu natočily učitelky Lenka Pihrtová, Oksana Kaplanová a Lenka Havlištová. Připraven ke zpracování je videoklip písně „Koncert na půdě staré školy“. Vedení školy spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem připravilo také výjezd do zahraničí s tímto programem, tak že žáci, kteří pojedou 12. září zpívat do Nizozemí a Belgie měli se svými učitelkami mimořádné zkoušky. Projekt může být tak rozsáhlý díky podpoře od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Státního fondu ČR.

Mažoretky měli se svou učitelkou  týdenní soustředění a   Carmen zpívala v srpnu v Senátu. K vydání se připravují skladby, které napsali žáci  oboru skladba. Poslední srpnový den do ZUŠ Louny přijel známý doktor Karel Nešpor, který učitele naučil celou řadu relaxačních technik. Učitelé je mohou využívat sami i se svými žáky.

            Jindřiška Riedlová, ředitelka školy říká: „Těší nás zájem o výuku v naší škole, je nám líto, že nemůžeme přijmout všechny děti, které se k nám hlásí, protože máme zcela naplněný stav. Záleží nám na tom, abychom naše žáky co nejvíce naučili, abychom jim předali co nejvíce vědomostí a zkušeností v uměleckých oborech, které vyučujeme. Těšíme se na naše žáky a rádi vítáme všechny, kteří přijdou k nám do školy nebo na naše akce a koncerty.“

 

11.9.2017

Projekt „K čemu slunce, když není den?“ pokračuje

Na konci roku 2016 vydala ZUŠ  zpěvník „K čemu slunce, když není den?“, který obsahuje notopis písní, zhudebněných Danielem Dobiášem, a jehož texty napsaly děti v terezínském ghettu za druhé světové války. Název zpěvníku je vypůjčen z názvu jedné z písní a vyjadřuje hlavní myšlenku, kterou lze těžkou dobu, ve které texty vznikaly, charakterizovat. Součástí zpěvníku je CD, kde jsou písně nahrány žáky a učiteli  ZUŠ Louny, ale také významnými osobnostmi české kultury. V tomto projektu škola dále pokračuje. 

ZUŠ Louny se nyní  připravuje program pro ZŠ, který proběhne v divadle  v  Lounech  3. října 2017 v programu bude na své mládí vzpomínat Karel Ellinger z Brna, který prošel šesti koncentračními tábory.

Učitelky ZUŠ Louny — Lenka Pihrtová spolu s Oksanou Kaplanovou a Lenkou Havlištovou připravily se svými žáky scénář videoklipu písně,  kterou zpívá Agáta Bitnerová.  Tento videoklip je již nahraný a upravený a v současné době  je připraven ke zpracování další videoklip „Koncert na půdě staré školy“, jehož scénář  připravila Lenka Pihrtová.

Zároveň se také připravuje dokumentární film o celém projektu, kde scénář napsala Milena Syrovátková.

V měsíci září bude Jiří Soukup nahrávat doplňující píseň na CD se známým hercem Janem Hrušínským a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Křest CD a představení  všech filmů proběhne 21. listopadu ve Vrchlického divadle v Lounech.

Ve dnech 12.—16. září pojedou žáci školy s programem „K čemu slunce, když není den?“ zpívat do Bruselu, Rotterdamu a Barendrechtu.

Projekt  „K čemu slunce, když není den? II“ podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Státní fond kultury ČR.                                   Jindřiška Riedlová

4.9.2017

Dodatečný zápis

Dodatečný zápis/přijímací zkoušky do naší školy proběhne 6. 9. 2017 od 14:00 - 17:00 u pana zástupce Patrovského.

5.9.2017

Učitelé Základní umělecké školy Louny zahájili nový školní rok sebevzděláváním, a to 31. srpna přednáškou Dr. Karla Nešpora.

S panem primářem Nešporem si učitelé vyzkoušeli celou řadu relaxačních technik, které mohou používat sami nebo i se svými žáky. Byl to příjemný a poučný začátek školního roku.

Mottem letošního školního roku ZUŠ Louny je „Nešporovo“: „Mír a světlo sobě, mír a světlo všem“.               Jindřiška Riedlová

4.3.2017

MASOPUSTNÍ VESELÍ 4. 3. 2017 SKUPICE

P R O G R A M :

V průběhu celého dne:

Stodola          od 11:00 hod. hraje Trio SAX pod vedením Zdeňka Patrovského

Maškarní rej

Prodej zabíjačkových výrobků - Roman Voříšek z restaurace u Kaiserů Lenešice

 

Hlavní budova

Tvůrčí dílny pro děti

-          Literárně-dramatická dílna pro  děti pod vedením žáků LDO ZUŠ Louny

-          Výroba masky pod vedením učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny Soni Racety

Malování na obličej – žáci výtvarného oboruZUŠ Louny pod vedením Soni Racety

Konzultace, rady, informace - čistírny odpadních vod - Hydroclar, s.r.o. Ing. Kovář

 – hlaste se u konferenciérky

Před malou stodolou

Ukázka výroby zabíjačkových výrobků - pod vedením Ing. Pavla Ježka

                                    Asistence: Eva Chloubová a Miroslav Plotěný

Na dvoře statku - po průvodu – zahrajeDechový orchestr ZUŠ vedený Jaromírem Laksou

 

Sraz před Statkem Pohoda

14:00 hodin               PRŮVOD MASEK

                                    doprovázen Dechovým orchestrem ZUŠ Louny pod vedením

Jaromíra Laksy

Každé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek.

 

Průvodní slovo:  Oksana Kaplanová a žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Louny

Možnost svezení na koních.

8.2.2017


Základní umělecká škola Louny,

Poděbradova 610, příspěvková organizace

Louny 440 01,  IČO: 49 123 769

tel.:  415 672 446, e-mail:  zus@zuslouny.cz,  www.zuslouny.cz

 

 

XI. ročník festivalu HRAJEME S ORFFEM

ZUŠ Louny pořádá již  XI. ročník celostátního festivalu pěveckých sborů se zaměřením na využití Orffova instrumentáře „HRAJEME S ORFFEM“ dne 29. dubna 2017 v kulturním domě Zastávka v Lounech.

Festivalu udělil záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Festival má v Lounech již svou dlouholetou tradici, pravidelně se ho zúčastňuje 9 –23 pěveckých sborů z celé České republiky. Do Loun přijíždí přes 500 dětí a mládeže ve věku od 5 do 24 let se svým pedagogickým doprovodem a v loňském roce jsme zaznamenali také velice úspěšnou účast pěveckého sboru seniorek. Ze zahraničí se minulých ročníků zúčastnily sbory ze Slovenska a Ruska. Divadlo nebo kulturní dům, kde festivaly probíhaly, byly vždy plně obsazeny diváky. Odborná porota je minimálně pětičlenná a je složená vždy z odborníků na sborový zpěv.

V letošním ročníku (stejně jako v předešlých letech) přislíbily svou účast v porotě festivalu významné osobnosti:

 • Ing. Vlasta Holíková, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí pěveckého sboru v Bohosudově

 • Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem

 • Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ České Lípa, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí

 • PhDr. Martina Zemanová Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP

 • PhDr. Dana Novotná Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře, um. vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM

Porota oceňuje interpretaci uvedených skladeb a uděluje ocenění nejlepším sborům. Každoročně je vyhlášen vítěz festivalu. Na závěr se koná posezení vedoucích souborů s porotou, kde si vedoucí vyslechnou odborné názory a doporučení.

Z důvodu velkého zájmu o účast na festivale z řad pěveckých sborů z celé ČR jsme byli nuceni loňským ročník přesunout z původních prostor Vrchlického divadla do kulturního domu Zastávka.

Další cíle festivalu:

 1. Uchovat zavedenou tradici. Festival se koná již jedenáctým rokem.
 1. Orffův instrumentář je vhodným doplňkem především pro přípravné pěvecké sbory, avšak i pro věkově starší sbory je jeho využití velkým přínosem v rozvoji rytmizace a interpretace zvoleného repertoáru. Na festivale mohou všichni účastníci získat nové poznatky a vyměnit si své zkušenosti. Festival vede pěvecké sbory ke zvýšenému používání Orffova instrumentáře.

  Důvody pro větší využívání Orffova instrumentáře:

  • Orffova škola je základem hudební výchovy na naprosté většině území evropského kontinentu.
  • Hra na nástroj je – stejně jako zpěv – nedílnou součástí hudební výchovy každého dítěte.
  • Orffova škola pracuje jak s intonací, tak i s rytmem (v tomto případě je nástroj nezastupitelný).
  • Má velký význam pro motivaci – dítě se cítí více jako hudebník i při hře na nejjednodušší hudební nástroj než při zpěvu samotném.
  • Významní současní čeští skladatelé (Jurkovič, Eben, Hurník, a další) upravili celou řadu písní pro Orffův instrumentář.
 1. Zpěv rozvíjí hudebnost dětí ze všech hudebních činností nejvíce. Festival obrací trend poklesu zpěvnosti dětí (na což upozorňují četné výzkumy), tím je vede nenásilnou a populární formou k získání pozitivního vztahu ke zpěvu a hudbě vůbec.
 1. V sociálně problematickém prostředí Ústeckého kraje je zpěv nejpřístupnější mimoškolní uměleckou činností. Cílem festivalu je přilákat děti k smysluplné činnosti, tím dále rozvíjet jejich osobnost, estetické cítění, soužití a spolupráci v kolektivu. Děti tak poznají možnost využití svého volného času, čímž snížíme vliv rizikových faktorů (kriminalita, drogy apod.).
 1. Ohlasy účastníků, členů poroty i diváků předešlých ročníků festivalu jsou velice pozitivní. Stále se zvyšuje počet zúčastněných sborů.

Festival je určen:

 • pěveckým sborům – jejich členům – dětem i dospělým – předpokládaná účast je 500 dětí z celé ČR ve věku od 5ti let až po dospělé
 • z toho se festivalu zúčastní také 90 žáků pěveckých sborů ZUŠ Louny – sbory Pastelka, Skřivánci, Notičky, Carmen, Iluze, Sboreček ve věku 5 – 18 let
 • lounské divácké veřejnosti

 Případný oběd 85 Kč za osobu.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10. dubna 2017. 

 

Organizace festivalu:

Festival bude probíhat  v sobotu 29. dubna 2017 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Na organizaci celého festivalu se budou podílet zaměstnanci ZUŠ Louny.

 • Příjezd účastníků je naplánován na ráno 29. 4. 2017 do 8:00 do 10:30 hod. do ZUŠ Louny.
 • Od 9.00 do 10.30 hod. se budou konat prostorové zkoušky v sále kulturního domu, rozezpívání ve škole.
 • Od 11:00 hod. v Kulturním domě Zastávka bude probíhat samotný festival.
 • Oběd, který  je třeba objednat již na přihlášce a zaplatit předem, bude probíhat během festivalu od 12:00 do 14:00 hod. podle jednotlivých sborů. Cena 85,- Kč.
 • 11:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU:

Slavnostní fanfáry:  Superkus – komorní seskupení bubeníků ZUŠ Louny vedené Jiřím Soukupem                                                                                  

Program během přestávky: Taneční rej se skupinou The Blueberries vedenou Janem Stehlík

Závěr - slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů 

Předpokládaný konec: 17:00 hod.

 

Festival má již svou tradici:

 1. Dne 4. 11. 2006 Základní umělecká škola Louny, ve spolupráci s občanským sdružením „Učitelé pro Žatec“, uspořádala první ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“. Prvního ročníku se zúčastnilo devět sborů. Vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka, ženský sbor ZUŠ V. Snítila Mimoň, Bublinka ZŠ Louny, Prokopa Holého, Perlička 11. ZŠ Most, Slunečnice ZUŠ Jablonné v Podještědí, Komorní soubor Gymnázia V. Hlavatého Louny, Dětský pěvecký sbor ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Fontána ZŠ s RVHP Maršovská, Teplice a Dětský pěvecký sbor Kvítek Louny. Celkem na jevišti v divadle zpívalo přes 180 účastníků. Součástí festivalu byl také seminář pro učitele hudební výchovy ZŠ. První ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2006“.
 2. II. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 3. 11. 2007 a přijelo 10 sborů s 216 dětmi. Hostem festivalu byl Houslový soubor Dětské filharmonie z Jekatěrinburgu (Ruská federace). Od této doby je festival organizován pouze Základní uměleckou školou Louny.
 3. III. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 8. 11. 2008, přijelo 14 sborů s 299 dětmi.
 4. IV. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 14. 11. 2009, přijelo 12 sborů s 247 dětmi.
 5. V. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 13. 11. 2010, přijelo 10 sborů s 168 dětmi. Na tomto festivale padlo rozhodnutí, že se nadále bude konat festival na jaře.
 6. VI. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 12. 5. 2012 a přijelo 10 sborů s 250 dětmi:  Pastelka ZUŠ Louny, Notičky Plzeň, DPS Da Capo České Budějovice, Notičky Louny, Českolipský dětský sbor, Rosička Stochov, Sametky Varnsdorf, Canzonetta Teplice, TWISTY VoIS Louny a Skřivánci Louny.
 7. VII. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal v sobotu 25. května 2013 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 9 sborů se 161 dětmi: Rosička Stochov, Notičky- hl. sbor Louny, Skřivánci hl. sbor Louny, Notičky – přípr. sbor Louny, Skřivánci – přípr. sbor Louny, Iluze Louny, Pastelka Louny, Blecha Postoloprty, Bleška Postoloprty. Sedmý ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2013“.
 8. VIII. ročník festivalu se konal 24. května 2014 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 15 sborů s 230 dětmi: ROSIČKA - ZUŠ Stochov společně s KAPELKOU souboru Lísteček - ZUŠ Nové Strašecí - LAUREÁT FESTIVALU,BAMBULE - ZUŠ Varnsdorf, DPS BLECHA – ZUŠ Postoloprty, DPS BLEŠKA – ZUŠ Postoloprty, DPS HANŽBURÁČEK – ZŠ A ZUŠ Libochovice,ILUZE – ZUŠ Louny, KLÁŠTERÁČEK – ZUŠ Klášterec nad Ohří, KVÍTEK - Louny, NOTIČKY přípravný sbor – ZUŠ Louny, SBOR GVH LOUNY, NOTIČKY hlavní sbor – ZUŠ Louny, PASTELKA – ZUŠ Louny, PS ZUŠ VARNSDORF, SBOREČEK – ZUŠ Louny,           SKŘIVÁNCI – ZŠ Louny, Školní a ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 9. IX. ročník festivalu se konal 23. května 2015. Přihlášeno bylo celkem 15 sborů, 2 se pro nemoc omluvily. Celkem se tedy festivalu zúčastnilo 13 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU v mladší kategorii, Carmen ZUŠ Louny – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Blecha ZUŠ Postoloprty, DPS Bleška – ZUŠ Postoloprty, Iluze – ZUŠ Louny, přípravný sbor Notičky ZUŠ Louny, Přípravný sbor ZUŠ Postoloprty, DPS Hanžburáček – ZŠ a ZUŠ Libochovice, Skřivánci ZŠ Školní a ZUŠ Louny Louny, Kvítek Louny, Sboreček ZUŠ Louny, Pastelka ZUŠ Louny,Notičky – hlavní sbor ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 10. X. ročník se konal 23. dubna 2016. Přihlášeno bylo celkem 23 sborů. Dva sbory se pro nemoc omluvily, jeden nedorazil bez omluvy. Celkem se tedy zúčastnilo 20 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU, Rosička Stochov – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Da Capo ze ZUŠ a ZŠ Bezdrevská z Českých Budějovic – VÍTĚZ FESTIVALU, Pastelka ZUŠ Louny, Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Kamínek ZUŠ Česká Kamenice, Notičky a Křivánci – přípravný sbor ZUŠ Louny, Otakárek ZŠ kpt. O. Jaroše Louny, Bleška ZUŠ Postoloprty, Notičky a Skřivánci – hlavní sbor ZUŠ Louny, Blecha ZUŠ Postoloprt, Malé Melodico  ZUŠ Soběslav, Sboreček ZUŠ Louny, Kvítek Louny, DPS Hanžburáček, Brozanský školní sbor, Carmen ZUŠ Louny, Notičky Česká Kamenice, MELODICO ZUŠ Soběslav, Notičky Česká Kamenice, Senior Melody - MěK Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem. Nad festivalem převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY.                                     

Ing. Jindřiška Riedlová,

ředitelka školy

» Soubory ke stažení


15.2.2017

Tadeáš Racety je první oceněný v soutěži „Vytvoř video a vyhraj!“

Základní umělecká škola Louny vypsala na začátku roku 2017 časově neomezenou soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj!“. Podmínkou je vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou pořádá ZUŠ Louny a která je uvedena na internetových stránkách školy v sekci „Program“. Za tři zveřejněná propagační videa si pak vítěz může vybrat jednu z navržených cen. Prvním vítězem soutěže, který získal DIPLOM a vybral si bluetooth reproduktor je žák ZUŠ Louny Tadeáš Racety.

Cenu Tadeášovi předala Jindřiška Riedlová, ředitelka školy na Koncertě vítězů školního kola, který se konal ve středu 15. února 2016 v sále školy.

Pokud by chtěl někdo další také vyhrát bluetooth reproduktor nebo například chytré pero 3v1 s USB, solární powerbanka, apod. může svá videa zasílat průběžně na adresu: zus@zuslouny.cz s názvem soutěže: „Vytvoř video a vyhraj“. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

Gratulujeme Tadeášovi Racetymu a těšíme se na další příspěvky.

Jindřiška Riedlová

10.1.2017

Masopustní veselí se blíží

Masopustní veselí se již po čtvrté připravuje ve Skupicích u Postoloprt. Den plný dobré zábavy a jídla se bude konat v sobotu 4. března 2017 od 10:00 hodin. Připraven je kulturní program, tvůrčí dílny pro děti  a ukázka výroby zabíjačkových výroků. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé. Hrát bude Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.

Průvod plný masek, do kterého jste všichni zváni, vychází od Statku Pohoda ve Skupicích již tradičně ve 14:00 hodin  tentokrát  bude  v průvodu hrát Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa.  Každé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek. V čele průvodu půjdou, stejně jako  v předešlých letech  koně. V loňském ročníku vedlo masopustní průvod osm jezdců v maskách na koních. Toto úžasné čelo průvodu zajistila rodina Plotěných ze Skupic a rodina Kyselicova ze Stekníku. Jezdci na koních  samozřejmě nebudou chybět ani tentokrát.


Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků na Statku Pohoda vyrábět skupičtí - Pavel Ježek za  asistence Evy Chloubové a Líby Smetkové.  Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z Restaurace U Kaiserů z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin.  Masopustní veselé připravují: spolek Stopy, z.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar,s.r.o. a Osadní výbor Skupice, za podpory Ústeckého kraje a město Postoloprty.

Když se řekne Masopust, představíme si - tanec, masky,  jídlo a pití, vepřové hody –  veselí a dobrou zábavu.  Takový bude také čtvrtý ročník Masopustního veselí, který se koná v sobotu 4. března ve Skupicích u Postoloprt! Přijďte, těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.                                          Jindřiška Riedlová

26.1.2017

Škola oceňuje své žáky a zve na Ples muzikantů

 Konec roku 2016 patřil v Základní umělecké škole Louny projektu „K čemu slunce, když není den?“, který podpořilo MŠMT. Vyvrcholením projektu bylo vydání  výukového materiálu, který  se skládá z výtvarně zpracovaného zpěvníku a CD, na jehož realizaci se spolu se žáky  a učiteli ZUŠ Louny podíleli  i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Karel a Nikol Heřmánkovi. Ve středu 8. února 2017 proběhne v sále školy Slavnostní předání zpěvníku s CD „K čemu slunce, když není den?“ všem úspěšným ilustrátorům, jejichž obrázek byl vybrán do zpěvníku a všem zpěvákům a hudebníkům, kteří CD nahráli. Tento zpěvník spolu s CD je možno si zakoupit  v kanceláři školy za 175,- Kč. Lounským školám bude zpěvník poskytnut zdarma.

Škola také vypsala soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj“ na vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou ZUŠ Louny pořádá. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách školy. Těšíme se na videa, která nám přijdou, věříme v jejich skvělou kvalitu, proto jsme již připravili celou řadu pěkných cen. 

Každý týden probíhá v Základní umělecké škole Louny nějaká akce, nyní to jsou převážně třídní koncerty, vystoupení žáků tanečního nebo literárně-dramatického oboru nebo vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru.

Mimo těchto vystoupení a koncertů připravujeme ve spolupráci s Klubem přátel Dechového orchestru 5. Ples muzikantů. V pátek 17. února 2017 od 20:00 hodin bude v Kulturním domě Zastávka  Louny hrát Taneční orchestr Jaromíra Laksy a po půlnoci Rocková skupina 100% Live. Zpívat budou Simona Elsoghair, Jiří Laksa a Karel Tomšík. Taneční ukázky předvedou mažoretky ZUŠ Louny pod vedením Lenky Havlištové. Vstupné je 200,- Kč. Vstupenky jsou v předprodeji Vrchlického divadla. Přijďte se s námi dobře pobavit a zatančit si.

Rádi Vás uvidíme na našem plese, stejně jako na dalších našich akcích, které jsme pro Vás připravili. Těšíme se na Vás.                                                Jindřiška Riedlová

 

15.2.2017

Předávání zpěvníků "K čemu slunce když není den?"

Základní umělecká škola Louny na konci roku 2016 vydala výukový materiál – zpěvník a CD „K čemu slunce, když není den“.

Tento materiál obsahuje verše dětí z terezínského ghetta zhudebněné skladatelem Danielem Dobiášem.

Ilustrace do zpěvníku vytvořili žáci výtvarných oborů z celé republiky. Na CD nahráli písně žáci a učitelé ZUŠ Louny spolu se známými osobnostmi naší kultury: Táňou Fischerovou, Ladislavem Frejem, Karlem a Nikol Heřmánkovými, Hanou Maciuchovou.


Ve středu 8. února 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny hned dvě Slavnostní předání. Žáci školy dostali jako odměnu za svou práci zpěvníku s CD "K čemu slunce, když není den?".

V první skupině bylo 28 žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny, kteří se zúčastnili celostátní soutěže, vypsané školou a jejich obrázek byl vybrán do vydaného zpěvníku.

Ve druhé skupině byli 43 žáků hudebního oboru ZUŠ Louny, kteří se podíleli na nahrávání CD.

V kulturním programu vystoupili vítězové školního kola ve hře na klavír Jan Libus, Valentýn Girga, Adam Štola a Adam Jílek. Svou píseň „Myška“, která je na CD, zazpívali Tadeáš Racety a Tereza Hájková.

Projekt podpořilo MŠMT a OSA.

V roce 2017 bude v tomto úspěšném projektu škola pokračovat.

 Jindřiška Riedlová

28.2.2017

Okresní kolo soutěže ZUŠ je za námi

Ve středu  22. února 2017 proběhlo v ZUŠ Žatec okresní kolo soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve hře na housle, kytaru a klavír.

Z naší školy se soutěže zúčastnili dva houslisté, Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová ze třídy pana učitele Josefa Gunára. Oba v 0. kategorii  získali shodně 2. cenu.

Dva kytaristé ze třídy pana učitele Jana Stehlíka, Jan Dostál /0. kategorie/ a Jakub Rybář /1. kategorie/ vybojovali  krásná 3. místa. Vzhledem k jejich věku je to velký úspěch.

Soutěžících na klavír  jelo do okresního kola celkem sedm. Adéla Petříčková /0. kategorie/ se umístila na 1. místě, Adam Jílek /VII. kategorie/ získal 2. místo a Jan Libus /III. kategorie/ vybojoval  1. místo s postupem do krajského kola. Všichni tři žáci jsou ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové. Eva Volková ze třídy pana učitele Zdeňka Kohouta  v I. kategorii získala 2. cenu a Tereza Kabelová/V. kategorie/ ze třídy Ivany Derflerové se umístila na 3. místě. Elišku Drbohlavovou/IX. kategorie/ ocenila porota 3. místem a Adama Štolu/VI. kategorie/ 1. místem s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ. Oba tito žáci jsou ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města Louny.

Postupujícím budeme držet palce, aby i ve velké konkurenci v krajském kole uspěli a přivezli co nejlepší umístění.

Zdeněk Patrovský

16.1.2017

Ohlasy na zpěvník K čemu slunce, když není den?

Vážení,

Právě mi přišla od vás kniha „K čemu je slunce, když není den?“. Moc děkuji. Udělali jste mi velkou radost.

Z knihy „Nemám žádné jméno“ čerpal i Dismanův rozhlasový dětský soubor v představení „…a bolelo nebe“. Představení je to krásné a když jsem slyšel doslovnou citaci úryvků z knihy matky na jevišti, byl jsem skutečně dojat…Poprvé jsem viděl představitelku mé matky Dášu, Jiřího Pavla (tehdy ještě Poppera), atd…

Kniha „Nemám žádné jméno“, která se dočkala mnoha vydání (především v Holandsku a Německu) a získala několik ocenění, obsahuje jen malinkatý zlomeček toho, co matka napsala. Věnovala se nejprve vážným tématům, později psaní pro děti, neboť v této oblasti asi tehdejšímu režimu tolik nevadila.

Jsem rád, když se dílo mé matky, dostane mezi lidi. Teprve v tom okamžiku totiž dochází její práce naplnění a má smysl. Potěšilo by mne, kdyby se podařilo dostat do života další její věci, neboť si myslím (ve své době byla pokládána za jednoho z nejlepších mladých básníků) zaslouží…

(…)

Evžen Hilar

 

Dobrý den,

děkujeme za krásný a dojemný dárek vytvořený žáky Vaší školy.

Zpěvník využijeme ve výuce a budeme dále prezentovat před žáky a rodiči.

(…)

Bc. Romana Musilová

ZUŠ Bystré, okr. Svitavy

 

Dobrý den paní ředitelko,

dnes mi dal můj pan ředitel Smitek (ZUŠ v Chebu) Váš dárek – zpěvník K čemu slunce, když není den. Teď večer jsem si vše poslechla a knihu pročetla (tedy po vyučování).

Muzika krásná, zpěváci super a klavír vynikající. Musím ale napsat, že jsem po poslechu CD smutná, jako když si pustím písně Hany Hegerové. Když si představím to utrpení…

Já tedy moc, moc děkuji.

Eva Kůrková (učitelka)

 

(…)

Vážená paní ředitelko,

děkuji za krásný vánoční dar, který jsem dnes obdržel. Velmi oceňuji Vaši mimořádnou činnost, výsledek Vaší práce a Vašich spolupracovníků je zcela ojedinělý. Moje dvojí návštěva Loun patří k mým nejlepším zážitkům.

Děkuji.

Karel Ellinger (přeživší několika koncentračních táborů)

27.1.2017

Ve škole se soutěžilo

Ve středu 25. ledna a ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny školní kola soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v sólové hře na klavír, housle a na kytaru. Školních kol se zúčastnilo celkem 13 žáků (9 soutěžících na klavír, 2 houslisté a 2 hráči na kytaru)

Žáci podali pěkné výkony a byli za ně porotami patřičně odměněni.

Do okresního kola, ve hře na klavír, které se koná 22. února 2017 v ZUŠ Žatec, postoupila Eva Volková ze třídy pana učitele Zdeňka Kohouta, Jan Libus a Adam Jílek ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové, Adam Štola ze třídy Jitky Sedláčkové, Valentýn Girga ze třídy paní učitelky Martiny Podané a Tereza Kabelová ze třídy paní učitelky Ivany Derflerové.

Krásné druhé místo získala Nela Rychtrová ze třídy paní učitelky Martiny Podané.

Věříme, že i marodi, klavíristé Adéla Petříčková za třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové a Eliška Drbohlavová ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové, potvrdí v náhradním termínu svůj talent a získají      i oni pěkné ocenění.

Žáci pana učitele Josefa Gunára ve hře na housle Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová, stejně jako žák Jan Dostál ve hře na kytaru ze třídy pana učitele Jana Stehlíka postoupili též do okresního kola soutěže ZUŠ.

Další z řady nemocných Jakub Rybář ze třídy pana učitele Jana Stehlíka určitě v náhradním termínu potvrdí své kvality a dokáže ve hře na kytaru získat krásné umístění v této soutěži.

Aby soutěžící získali patřičné sebevědomí před okresním kolem soutěže, vystoupí na Koncertě vítězů školního kola soutěže ZUŠ ve středu 15. února 2017 od 16:30 hodin v koncertním sále školy. Srdečně zveme všechny naše příznivce na jistě krásný koncert.

Přejeme všem postupujícím, aby v okresním kole měli co nejméně falešných tónů a úspěšně reprezentovali  Základní uměleckou školu Louny a město.

Zdeněk Patrovský, zástupce ředitelky

8.12.2016

K čemu slunce, když není den?

Rok 2016 patřil v Základní umělecké škole Louny dvěma projektům.  Projekt „Poselství Karla IV.“ vyvrcholil interaktivní výstavou  a vydáním CD v červnu 2016. 

Druhý projekt  „K čemu slunce, když není den?“ vrcholí v této době a finančně ho podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.

Součástí tohoto projektu je výukový materiál pro základní umělecké školy, který  se skládá ze skvěle výtvarně zpracovaného zpěvníku a CD, na jehož realizaci se spolu se žáky a učiteli ZUŠ Louny podíleli i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Karel a Nikol Heřmánkovi.

Zpěvník „K čemu slunce, když není den?“ obsahuje notopis písní, které zhudebnil Daniel Dobiáš, a jejichž texty napsaly děti v terezínském ghettu za druhé světové války. Název zpěvníku je vypůjčen z názvu jedné z písní a vyjadřuje hlavní myšlenku, kterou lze těžkou dobu, ve které texty vznikaly, charakterizovat.

Ilustrace ve zpěvníku jsou převážně kolážemi obrázků, které byly vybrány odbornou porotou složenou z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Louny z celostátně vyhlášené výtvarné soutěže pro základní umělecké školy. Tématem vyhlášené výtvarné soutěže byl život dětí v terezínském ghettu za druhé světové války. Sešla se celá řada krásných obrázků, ze kterých je v současné době složena výstava  v sále Základní umělecké školy Louny. Sestavení koláží a grafickou úpravu zpěvníku mají na svědomí učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny. Vítězné práce jsou ze škol: ZUŠ Louny, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Litvínov, ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Podbořany, ZUŠ Ostrava, ZUŠ Ostrava Petřkovice a ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava.

Výstava v sále školy byla také součástí slavnostního představení výukového materiálu, které proběhlo ve Vrchlického divadle Louny ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

V divadle se konal koncert, kterému udělilo záštitu MŠMT a na kterém  hráli a zpívali žáci a učitelé ZUŠ Louny. Hostem večera byla herečka Táňa Fischerová.  Téměř zaplněné divadlo si živě vyslechlo krásné písně nahrané na CD, které vyšlo ze školního studia.

Kdo by však na CD i na koncertě čekal písně plné deprese a tísnivých pocitů, ten by se velmi zmýlil. Posluchači si vyslechli písně o lásce, o naději a třeba taky o myšce.

Na koncert vážil dalekou cestu až z Brna pan Karel Ellinger, se kterým ZUŠ Louny spolupracovala na pořadech pro školy s tématikou holocaustu Memento 70. Pan Ellinger přežil šest koncentračních táborů  mj. i terezínské ghetto. Na koncertě vyslovil poděkování škole za záslužnou práci.

Projekt přiblížil učitelům a žákům ZUŠ, ale i veřejnosti básně dětí a mladistvých autorů, vytvořené za 2. světové války v terezínském ghettu. Jedná se o světový unikát, nikdy v historii lidstva děti a mladiství autoři nepsali básně v nuceném prostředí koncentračního tábora, navíc vytrženy z rodinných vztahů. Připomenutí těchto událostí je v dnešní době vlny imigrantů a vzrůstajícího nacionalismu pro všechny generace a zvláště pro ty nejmladší velmi aktuální.

Zpěvník spolu s CD bude ZUŠ Louny rozesílat všem základním uměleckým školám v republice.  V roce 2017 škola na tento projekt naváže, již nyní připravuje pokračování. Chce tím pomoci k tomu, aby odkaz terezínských dětí nebyl zapomenut.

                                                                        Jindřiška Riedlová, ředitelka školy

 

Ukázka z CD K čemu slunce, když není den?

 

2.12.2016

4. prosinec 2016 Maiselova synagoga, Praha - Josefov 18.00
Dům vrácené ozvěny
Hudebně-vzpomínkový večer na Arnošta Lustiga.
Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi nimi i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Theiner. Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prodchnuté autobiografckými prvky.
Čte: Tereza Pokorná
Hudební doprovod: Kapela Petry Ernyei
Autogramiáda prózy Arnošta Lustiga s Evou Lustigovou.

 

Na vzpomínkové akci v Praze 4. 12. bude prezentováno také naše nové CD „K čemu slunce, když není den“. Na dalších akcích bude pak i náš zpěvník do kterého nám paní Lustigová předala krásná slova pana Arnošta Lustiga.

 

28.11.2016

K čemu slunce, když není den?


Ve čtvrtek 24. listopadu Základní umělecká škola Louny pořádala ve Vrchlického divadle slavnostní koncert, na kterém představovala výukový materiál K čemu slunce, když není den?, který je výsledkem práce celé školy ve stejnojmenném projektu. Výukový materiál se skládá ze skvěle výtvarně zpracovaného zpěvníku     a CD, na jehož realizace se podíleli i umělci naší populární scény – Ladislav Frej, Hana Maciuchová, Táňa Fischerová a manželé Heřmánkovi.

Ve čtvrtek si téměř zaplněné divadlo vyslechlo krásné písně, jejichž texty zhudebnil skladatel Daniel Dobiáš. Autor textů jsou děti žijící na druhé světové války v terezínském ghettu. Kdo by však čekal písně plné deprese a tísnivých pocitů, ten by se velmi zmýlil. A tak si posluchači vyslechli písně o lásce, o naději a třeba taky         o myšce. Interprety jednotlivých písní byli žáci a učitelé ZUŠ Louny, hostem večera byla herečka Táňa Fischerová, která se na realizaci nahrávky rovněž podílela a škola s ní spolupracovala i na předešlých projektech.

Velice nás potěšilo, že na koncert vážil dalekou cestu až z Brna pan Karel Ellinger, se kterým jsme spolupracovali na pořadech pro školy s tématikou holocaustu Memento 70. Pan Ellinger přežil šest koncentračních táborů  mj. i terezínské ghetto. O projekt se velice zajímal a my jsme nadšeni z toho, že byl i u jeho představení veřejnosti, velice si toho vážíme.

Koncert byl součástí projektu K čemu Slunce, když není den?, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže     a tělovýchovy a OSA.

Zpěvník, jehož součástí je také CD bude ZUŠ Louny rozesílat všem základním uměleckým školám v republice. Pomůže tím k tomu, aby odkaz terezínských dětí nebyl zapomenut.                                                                         Ivana Derflerová

21.11.2016

K čemu slunce, když není den?

V měsíci listopadu vrcholí v Základní umělecké škole Louny práce na výukovém materiálu K čemu slunce, když není den?. Tento materiál je výsledkem práce ve stejnojmenném projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.

Ve čtvrtek 24. listopadu budeme poprvé obsah tohoto materiálu představovat veřejnosti. Stane se tak ve Vrchlického divadle od 18.00 hod. Záštitu koncertu udělilo MŠMT.

Výukový materiál se skládá z CD a zpěvníku, ve kterém jsou jednotlivé písně zpracovány notopisem. Zpěvník skvěle doplňují tematické obrázky, které vzešly z celostátní výtvarné soutěže, kterou ZUŠ Louny v rámci projektu vypsala.

Celý tento projekt se tematicky vrací k holocaustu, ale kdo by čekal, že na koncertě a CD zazní smutné, ponuré písně, ten by se velice mýlil.

Žáci a učitelé ZUŠ Louny a s nimi herci Táňa Fischerová, Ladislav Frej, Karel a Nikol Heřmánkovi, Hana Maciuchová nazpívali převážně písně plné radosti a naděje. Autory textů jednotlivých písní jsou děti žijící za druhé světové války v terezínském ghettu. Hudbu k písním složil hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola již řadu úspěšných projektů realizovala.

Všechny srdečně zveme.                                                               Ivana Derflerová  

24.10.2016

Se ZUŠ Louny spolupracuje Ladislav Frej

Základní umělecká škola Louny připravuje v rámci svého projektu K čemu slunce, když není den?, který podpořilo MŠMT ČR   a OSA, vydání výukového materiálu. Tento materiál, který je určen nejen základním uměleckým školám, se věnuje tématice holocaustu a skládá se ze zpěvníku a CD, které bude obsahovat písně v něm publikované. Podklady pro realizaci jak zpěvníku, tak CD poskytl škole hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola dlouhodobě úspěšně spolupracuje. A právě on oslovil ke spolupráci umělce z naší populární scény. A tak vedle herečky Táni Fischerové a manželů Heřmánkových přislíbil spolupráci na CD i herec Ladislav Frej, který zavítal do nahrávacího studia školy ve čtvrtek 20. října ve večerních hodinách.

Přístupem herce k našemu projektu jsme byli zcela okouzleni a tak za velice příjemné atmosféry, pod vedením Jiřího Soukupa, vznikala krásná nahrávka písně Železářství. Práce školy a její projekty pana Freje natolik zaujaly, že přislíbil další spolupráci na akcích školy. Čímž jsme nadšeni.

Celý projekt představíme veřejnosti ve čtvrtek 24. listopadu od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle v Lounech. Těšíme se na vás.                         Ivana Derflerová

 

17.10.2016

Hubertova jízda a soutěže koní ve Skupicích již po druhé

Hubertova jízda, soutěže koní, hry pro děti, hudba a zábava pro dospělé. To všechno zažijí ti, kteří přijdou v sobotu 22. října 2016 bude do Skupic u Postoloprt. 

Stěžejní akcí dne je HUBERTOVA JÍZDA, která povede okolo Skupic. Slavnostní zahájení  a stužkování proběhne v 10:00 hodin u budovy mysliveckého spolku.  V době, kdy jezdci na koních odjedou, bude v sále mysliveckého spolku probíhat KONCERT ORCHESTRŮ,  na kterém budou hrát The Blueberries Jana Stehlíka, Twisty VoIs Jitky Sedláčkové a Morgan Josefa Gunára ze Základní umělecké školy Louny. Během koncertu budou zároveň probíhat hry a dílny pro děti pod vedením učitelů a žáků Základní umělecké školy Louny.

Ve dvanáct hodin se všichni přesunou na pole u hřiště, kde bude probíhat asi do 14:00 hodin  SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ KONÍ. Že to bude pro diváky jistě zajímavá podívaná, svědčí různorodost a zajímavost připravených soutěží. Soutěžit se bude například v dostihu, v jízdě zručnosti, ve  vlaječkovém  závodě, srážení chocholů a v celé další řadě soutěží. V předešlém ročníku se soutěže zúčastnilo 20 koní a bylo se opravdu na co dívat. Organizátoři věří, že pro veliký úspěch předešlého ročníku přijede koní ještě více.       

Sraz jezdců a zápis startujících bude probíhat ve Skupicích  vedle budovy mysliveckého spolku v době od 9:00 do 10:00 hodin. Přihlášky koní s jezdcem do soutěže přijímá Líba Smetková na adrese: liba.smetkova@seznam.cz nebo tel.: 606 356 353. Spolu s přihláškou je nutné doložit zdravotní způsobilost koně potvrzenou veterinářem.

Den koní a dětí ve Skupicích pořádají: skupická chovatelka koní Líba Smetková spolu se spolkem Stopy,z.s., Základní uměleckou školou Louny a společností Hydroclar,s.r.o. za podpory  Ústeckého kraje a Města Postoloprty. Občerstvení zajišťuje Restaurace u Kaiserů Lenešice.

Přijďte se podívat, jistě si odnesete hezké zážitky.

Jindřiška Riedlová, členka sdružení

10.10.2016

K čemu je slunce, když není den?

Tato otázka se vztahuje k novému projektu Základní umělecké školy Louny. Jedná se o název projektu, který se vrací k tématice holocaustu. A jehož výsledkem bude vydání výukového materiálu pro všechny základní umělecké školy v České republice. Výukový materiál bude složen z CD a zpěvníku.

A právě pro obrázky, které bude tento zpěvník obsahovat, byla vyhlášena celostátní výtvarná soutěž, která rovněž nesla název projektu: K čemu slunce, když není den?.

Tématem vyhlášené soutěže byl život dětí v terezínském ghettu za druhé světové války.

Sešla se celá řada krásných obrázků. Své práce do soutěže poslali žáci například ze základních uměleckých škol v Litvínově, Strakonicích, Ostravě, Postoloprt, Podbořan a soutěže se samozřejmě zúčastnili i žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny. Ze všech prací odborná porota složená z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Louny vybere ty, které budou zařazeny do nově vzniklé publikace.

Všechny práce zaslané do soutěže budou představeny v sále Základní umělecké školy Louny od 6. října. Tato výstava bude také součástí slavnostního představení výukového materiálu, které proběhne ve Vrchlického divadle ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

Finančně tento projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSA.                                                                                                      Ivana Derflerová

21.9.2016

K čemu je slunce, když není den?

...je název písně, na text dětské poezie z Terezína v aranžmá Daniela Dobiáše.

Tato píseň dala jméno pořadu v rámci festivalu „Ze stínu“ - znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu.


První koncert festivalu se konal v neděli 18. září 2016 od 17:00 hodin v Jeruzalémské synagoze v Praze,  kde vedle  Daniela Dobiáše a Táni Fischerové účinkovali také žáci Základní umělecké školy Louny -  Kristýna Rostová a Matěj Suk, žáci pana učitele Jana Krtičky, kteří fanfárou na zobcové flétny koncert zahájili, dále zpívala Agáta Bitnerová za doprovodu Sborečku pod vedení  Evy Kleinové.

Účinkování  v tak krásném prostředí  synagogy bylo pro žáky velikým zážitkem.

„K čemu je slunce, když není den?“ je zároveň názvem projektu Základní umělecké školy Louny, podpořeného MŠMT ČR  na kterém se nyní v ZUŠce pilně pracuje a v rámci kterého vznikne výukový materiál pro základní umělecké školy.

Jindřiška Riedlová

30.8.2016

Školní rok v ZUŠ Louny začíná

Prázdniny utekly jako voda a opět tady máme nový školní rok. V Základní umělecké škole Louny jsme se na jeho příchod velice pečlivě připravovali. Takže naše žáky čekají vymalované učebny, opravený sál a zahrada školy.

Velký zájem o výuku v naší škole nás opravdu velice těší, ale důsledkem toho je i to, že nejsme schopni přijmout všechny žáky, kteří vykonali talentové zkoušky a do ZUŠ Louny se přihlásili. Slibujeme však, že i s těmito dětmi počítáme, vedeme jejich přesnou evidenci a v  případě uvolnění místa je ihned přijmeme do výuky.

Bohužel nemůžeme v tomto školním roce vyučovat projekt Předkolečko předškoláků v modelu školního projektu. Dle závěrů ČŠI musíme přeřadit jeho výuku do doplňkové činnosti školy, což by bylo pro rodiče finančně neúnosné.   A protože jsme na výsledek inspekce čekali až do měsíce srpna, nebyl prostor pro řešení této situace. Jsme tedy nuceni pro tento školní rok pozastavit výuku a hledat řešení pro roky příští. Všem rodičům  a jejich dětem se omlouváme.

Jako tradičně nás v tomto roce čekají soutěže MŠMT, mnoho koncertů, festivaly atd. Z loňského školního roku pokračuje práce na projektu K čemu slunce, když není den?, jehož součástí je vydání CD a Zpěvníku s tématikou holocaustu.

Práce je před námi opravdu mnoho. Celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Louny přeje všem svým žákům, jejich rodičům a příznivcům školy šťastné vykročení do nového školního roku.                                                                                           Ivana Derflerová

7.7.2016

Zápis

Oznamujeme, že všechny přihlášky ke studiu v ZUŠ Louny, které byly odeslány do systému iZUŠ, byly vyřízeny k 7. červenci 2016. Všichni rodiče byli vyrozuměni emailem o přijetí svého dítěte. Rodiče zájemců o studium ve školním projektu Předkolečko předškoláků budou vyrozuměni během měsíce srpna.

Přejeme všem krásné prázdniny:-)

 

                                                                                Vedení ZUŠ Louny

8.7.2016

K čemu slunce, když není den?


Konečně jsme se dočkali, máme tady prázdniny.  Školní rok, který právě končí, byl pro školu velice úspěšný. Byla vydána dvě CD, odvedli jsme spoustu skvělé práce na projektech věnovaných osobnosti Mistra Jana Husa (2015) a Karla IV. (2016), naši žáci a učitelé odehráli a odzpívali spoustu koncertů, výtvarný obor uspořádal celou řadu krásných výstav, literárně dramatický obor úspěšně soutěžil v soutěži ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT jednou za tři roky a taneční obor vedle jiných ocenění opět přivezl postup na Mistrovství Evropy do Anglie, tentokráte ve třech kategoriích. Nelze ani zdaleka napsat o všech akcích, které Základní umělecká škola Louny uspořádala, protože jejich počet přesáhl číslici 170 a tak si jistě všichni zasloužíme prázdninový čas, který by měl být vyplněn odpočinkem.

Jenomže v Základní umělecké škole Louny to takhle nechodí. Vedle tradičních prázdninových činností, jako je malování, velký úklid, úprava budov apod. budou opět v budově učitelé a bude se hrát a zpívat.

Základní umělecká škola Louny získala finanční podporu od MŠMT ČR pro svůj projekt K čemu slunce, když není den?. Tematicky se v tomto projektu vracíme k holocaustu. Obsahem projektu je zpracování výukového materiálu pro všechny základní umělecké školy v České republice. Obsahem tohoto výukového materiálu bude notový zápis a CD nosič, na kterém budou písně ze zpěvníku nahrány. Autorem písní je opět hudební skladatel Daniel Dobiáš, který zhudebnil verše dětí žijících v terezínském ghettu a interprety budou tentokrát vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny herečka Eliška Balzerová, Viktor Preiss a Táňa Fischerová. Žáci školy opět dostanou skvělou příležitost spolupracovat s předními osobnostmi naší kulturní scény a již nyní škola dostala několik pozvání ke spolupráci na koncertních vystoupeních s touto tématikou. Křest CD, na kterém se tentokrát bude podílet i literárně dramatický obor ZUŠ Louny a křest výukového materiálu, který výtvarně zpracovává výtvarný obor školy, proběhne ve Vrchlického divadle 24. listopadu 2016. CD opět vzniká v nahrávacím studiu ZUŠ Louny pod vedením Jiřího Soukupa.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na shledání v září.

Ivana Derflerová

6.6.2016

6.6.2016

1.7.2016

Prázdninový happening

Základní umělecká škola Louny tradičně uzavírá školní rok Prázdninovým happeningem. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. V úterý 28. června se v 16 hodin otevřela brána zahrady ZUŠ a pro žáky, jejich rodiče a i příznivce školy byla připravena spousta  skvělé  hudby a zábavy.

O dobrou hudbu se přímo na zahradě školy postarala žákovská hudební skupina The Blueberries pod vedením pana učitele Jana Stehlíka a Big band pod vedením pana učitele Milana Bitnera.

Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku a sklidily zasloužený bouřlivý potlesk zcela zaplněné zahrady. Při tomto krásném setkání byly rovněž rozdány pamětní listy žákům Předkolečka a Kolečka předškoláků.

Děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci Prázdninového happeningu, který byl, jako ostatně vždy, skvělou tečkou za velice úspěšným školním rokem.

Dovolte nám, abychom vám popřáli krásné a pohodové prázdniny a se všemi našimi žáky,jejich rodiči a příznivci  Základní umělecké školy Louny se těšíme na shledání v září.

Zaměstnanci ZUŠ Louny

8.6.2016

Poselství Karla IV.

Letošní rok je nejen v českých zemích věnován 700. výročí narození významné historické osobnosti, Karlu IV.. Základní umělecká škola Louny k tomuto výročí připravila několik projektů. Největší z nich nese název Poselství Karla IV.. A jeho součástí realizace stejnojmenného CD, které bude lounské veřejnosti slavnostně představeno ve čtvrtek 16. června od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle v Lounech.

Na CD si vyslechnete písně, které zhudebnil na středověké básně a texty hudební skladatel Daniel Dobiáš, se kterým škola navázala úzkou spolupráci již v loňském roce. Na realizaci CD spoluúčinkují, vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny, známé tváře naší kulturní scény. Karel Heřmánek st., Karel Heřmánek ml. s manželkou Nikol, Eva Salzmannová, Táňa Fischerová a  americká herečka a zpěvačka Jessica Boone. Ve čtvrtek 16. června se můžete těšit na většinu z nich.

Poselství Karla IV. otevírá Fanfára Karla IV., které se zhostili  Kristýna Rostová a Matěj Suk, oba žáci z dechové třídy Jana Krtičky. Pastýřskou s Matkou měst ztvárnila Kateřina Ondryášová, s Petrem Novotným, komorním sborem Iluze a recitací Karla Heřmánka st.. Veselou písní Když se ozve pískot kosa vás potěší Kateřina Štolová a sbor Carmen. Karel Heřmánek ml. nazpíval písní hned několik, první z nich je Bez výhrad, Hej se mnou si hrej a O lásce začly prozpěvovat, všechny svým obsahem oslavují lásku. Ve všech písních spolu s ním zpívají sbory ZUŠ Louny Carmen, Iluze a Sboreček. Herečka Eva Slazmannová spolu s Kateřinou Ondryášovou nazpívaly duet Přiznej se dcero a herečka Táňa Fischerová ztvárnila písně Tolikrát věrný být a Ať mám radost ze života. V sólových písních se dále představí žáci ZUŠ Louny Agáta Bitnerová, Eliška Drbohlavová, Denisa Körberová, Jaroslav Parma a členky komorního sboru Iluze. Nikol Heřmánová se představí v Baladě samotinké a Renata Friedlová s Petrem Novotným nazpívali krásnou Píseň tvorstva, kterou recitací zdobí Karel Heřmánek starší.

Z našeho nového CD máme obrovskou radost. Doufáme, že si najde své posluchače a bude vám zpříjemňovat čas prožitý s hudbou. Děkujeme všem, kteří se na realizaci CD podíleli, učitelům a žákům ZUŠ Louny, hostům a v neposlední řadě za finanční podporu Ústeckému kraji a Státnímu fondu kultury ČR. Největší dík však patří Danielu Dobiášovi, autorovi hudby a Jiřímu Soukupovi, který všechny nahrávky v nahrávacím studiu ZUŠ Louny zrealizoval a zvukově zpracoval.

Těšíme se se všemi na shledání ve čtvrtek 16. června ve Vrchlického divadle v Lounech.                                                                                     Ivana Derflerová

20.6.2016

Poselství Karla IV.

Ve čtvrtek 16. června se slavnostním představením nového CD Základní umělecké školy Louny ve Vrchlického divadle uzavřel projekt Poselství Karla IV.

Jeho součástí, kromě vydání CD Poselství Karla IV., byla celá řada dalších akcí, které všechny byly věnovány 700. výročí narození této významné historické osobnosti.

Základní umělecká škola Louny připravila celou řadu tematicky zaměřených koncertů a výstav. První výstava s názvem Gotika představili žáci výtvarného oboru školy již v lednu v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Poslední z nich, interaktivní výstavu s názvem Sklepení Karla IV., která se těší velkému zájmu veřejnosti, představila škola v květnu a shlédnout ve sklepení ZUŠ ji můžete do konce června.

Samotné CD bylo lounské veřejnosti představeno právě 16. června, kdy ve Vrchlického divadle vystoupili žáci a učitelé ZUŠ Louny, spolu se známými herci Nikol a Karlem Heřmánkovými a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Slavnostně bylo CD pokřtěno při koncertech v Budapešti a Mnichově, kam byl pozván pěvecký sbor Carmen, spolu se sólisty a Danielem Dobiášem, aby vystoupili právě s programem Poselství Karla IV.

Cédéčko je na světě, my doufáme, že se bude posluchačům líbit. Projekt končí. Děkujeme za finanční podporu Ústeckému kraji a Státnímu fondu kultury ČR.

Ivana Derflerová

26.5.2016

 

 

13.6.2016

Projektové dny

Ve dnech 7. – 9. června se v Základní umělecké škole Louny konaly tradiční Projektové dny pro děti mateřských škol a žáky 1. a 2. tříd základních škol.

Náplň programu se skládala z krátkého koncertu, který si pro návštěvníky připravil hudební obor ZUŠ Louny. V něm se představili nejmladší žáci školy ve hře na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, akordeon, bicí nástroje a také  v sólovém zpěvu. Po představení hudebního oboru se děti rozdělily do několika skupin a seznámily se s výukou v tanečním a literárně dramatickém oboru.

Výtvarný obor v letošním roce pro návštěvníky projektových dnů připravil výstavu ve sklepení školy s názvem Dětem Otce vlasti. Která je interaktivní výstavou o inspirovaná dobou Karla IV. Tato výstava je součástí projektu Poselství Karla IV., kterou finančně podpořil Ústecký kraj a Státní fond kultury ČR. Výstava je otevřena denně i pro širokou veřejnost.

Děti si svůj den v ZUŠ Louny užily a my doufáme, že jim u nás líbilo.                                                         Ivana Derflerová

27.4.2016

6.5.2016

Zápis do ZUŠ

Rok se s rokem sešel a máme tady opět zápis do Základní umělecké školy Louny.

Studovat u nás můžete ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně   dramatickém.

V hudebním oboru ZUŠ Louny nabízí studium hry na klavír, keyboard, hru na zobcovou a příčnou flétnu, housle, violoncello, kytaru, saxofon, trubku, pozoun i tubu, akordeon a bicí nástroje. Samozřejmě také sólový a sborový zpěv. Novinkou pro příští školní rok je studium populárního zpěvu. Do hudebního oboru rovněž patří studium skladby.

Taneční obor má pro vás připravenu taneční tvorbu a tanec s hůlkou. Výtvarný obor potom výtvarnou tvorbu a foto – design. Kde ve Foto-desingu se budou vaše děti zabývat fotografováním, prací ve fotografických programech na PC, 3D tiskem apod.

Literárně dramatický obor vás zve vedle studijního zaměření dramatická a literárně tvorba i do studijního zaměření, které se věnuje historickému šermu.

Tradičně veliký zájem je o projekty pro nejmenší děti. Pro děti od 3,5 let věku je připraveno Předkolečko předškoláků, které je přípravnou výukou všech čtyř oborů školy a navazující Kolečko předškoláků, které je pro děti, které půjdou za rok do základní školy.

Zápis bude probíhat od 9. do 13. května a ve druhém termínu od 6. do 10. června 2016. zájemci o studium se dostaví do budovy ZUŠ Louny, Poděbradova 610 k přijímacímu řízení k zástupci ředitelky ZUŠ Louny Zdeňkovi Patrovskému.

Těšíme se na všechny naše nové žáčky, a věříme, že se jim bude v Základní umělecké škole Louny líbit.                                                           Ivana Derflerová

22.3.2016

10. ročník Hrajeme s Orffem

Základní umělecká škola Louny uspořádá 23. dubna 2016 v KD Zastávka v Lounech již desátý ročník festivalu sborového zpěvu za použití Orffova instrumentáře. Festival je již tradičně velice silně obsazen. Zazpívat přijede např. sbor Da Capo z Českých Budějovic, pěvecký sbor ze ZUŠ Soběslavi, z Plzně přijedou Notičky, loňský vítěz festivalu v mladší kategorii, Rosička ze Stochova, vítěz festivalu pře dvěma lety  a další. Samozřejmě, že těšit se můžete i na sbory z Loun. Uslyšíme  sbory ZUŠ Louny, včetně loňského vítěze Carmen, pěvecký sbor Kvítek a Otakárek, sbor Gymnázia a také nově vzniklý sbor při Městské knihovně.

Výkony jednotlivých sborů bude posuzovat porota  složená z odborníků na sborový zpěv a využití Orffova instrumentáře. Z Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pozváni přijali Drahoš Straněk, Martina Zemanová, Dana Novotná a členkou poroty rovněž bude sbormistryně Eva Navrátilová.

Sbory se představí s libovolným repertoárem, musí však splnit podmínku zařazení minimálně jedné písně s použitím Orffova instrumentáře.

Těší nás, že letošního jubilejního ročníku se nově zúčastní i lounské sbory, např. z mateřské školy ČSA. Program je opravdu velice pestrý. Začátek festivalu obstarají Karel Heřmánek ml. s manželkou Nicol, a program svým vystoupením také obohatí žákovská hudební skupina pod vedením pana učitele Jana Stehlíka The Blueberries, festivalem nás provede Milena Syrovátková.

Záštitu nad desátým ročníkem festivalu převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Finančně projekt podpořil Ústecký kraj.

Zveme všechny milovníky dobré hudby a sborového zpěvu v sobotu 23. dubna od 10.30 hod. do KD Zastávka , přijďte si s námi Hrát s Orffem. Ivana Derflerová

 

 

7.4.2016

ZUŠ Louny koncertuje


Pro milovníky jazzu si Big-band Základní umělecké školy Louny pod vedením pana učitele Milana Bitnera připravil na středu 13. dubna od 19.00 hod. svůj tradiční koncert. Na své si tedy přijdou všichni milovníci dobré jazzové a swingové hudby. Koncert se koná ve Vrchlického divadle.

Big-band ZUŠ Louny je už dnes poměrně zavedeným větším hudebním tělesem v lounském okrese, které letos v únoru oslavilo osmé výročí svého založení. Hrají v něm současní i bývalí žáci ZUŠ a jejich učitelé. Jeho žánrové zaměření se orientuje převážně na swingovou a jazzovou hudbu od třicátých let minulého století až po současnost v „živém“ provedení. V programu zazní skladby světových jazzových velikánů, jakými jsou například Frank Sinatra, od jehož narození loni uplynulo 100 let, Duke Ellington, Sammy Nestico, Billy Strayhorn, Charlie Parker, Joseph Zawinul, George Gershwin, Herbie Hancock, John Coltrane, Chick Corea, Jaroslav Ježek, Milan Svoboda a mnoho dalších.

Jako hosty si Big-band pozval žákovskou hudební skupinu The Bluberiess, kterou vede pan učitel Jan Stehlík. Ti se představí se svým programem složeným ze současné populární hudby.

Pro toho, kdo není naladěn na tyto hudební žánry, jsme připravili koncert klasické hudby, který se uskuteční v úterý 19. dubna od 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Lounech.

Na koncertě budou účinkovat žáci a učitelé ZUŠ Louny. Jako host zahraje Smyčcový komorní orchestr severočeských filharmoniků vedený Martinem Říhovským z Mostu. Koncert spoluorganizuje spolek Stopy, z.s.. a je součástí projektu Děti Otci vlasti, který podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace Život umělce. Na programu najdeme díla G.P. Telemanna, J.S. Bacha, ale i W. A. Mozarta a dalších hudebních velikánů. Vedle již uvedeného tělesa uslyšíme dechové nástroje a zpěv.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a již nyní se na vás moc těšíme.                                                                                                                          Ivana Derflerová

 

 

29.4.2016

Úspěchy našich žáků

Minulý týden ve dnech 28. dubna až 1. května 2016 proběhlo  ve Františkových Lázních ústřední kolo národní soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Ze Základní umělecké školy Louny se přes úskalí školního, okresního a krajského kola do ústředního kola probojoval  žák Lubomír Musil ze třídy Zdeňka Patrovského. Zde v těžké a početné  konkurenci  svým výkonem vybojoval pro školu a pro sebe úžasné třetí místo. Již jen účast mezi nejlepšími soutěžícími žáky z celé české republiky (bylo jich celkem 113) je obrovským úspěchem a to třetí místo je krásnou třešničkou na dortu. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Loun a přejeme Lubošovi  další úspěchy v hudební činnosti.


V sobotu 23. dubna se V-trio Základní umělecké školy Louny zúčastnilo již sedmého ročníku soutěžní přehlídky Teplické flautohry, kterou pořádá Konzervatoř Teplice.   


V-trio  pracuje pod vedením pana učitele Karla Vencoura ve složení: flétny - Eliška Witošová, Anežka Pavlátková a klavír - Adam Štola. Představili se s programem složeným z barokních a swingových skladeb. V silně obsazené kategorii komorních uskupení se zobcovou flétnou do 13ti let obsadili krásné druhé místo.  

Teplické flautohry probíhal letos v termínu 22. – 24. dubna 2016 . Máme radost z tak velkého úspěchu našich žáků a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Malou třešničkou na dortu bylo představení se V-tria v nových kostýmech.26. dubna v Litoměřicích proběhlo krajské kolo soutěže Ars Poetica-Puškinův památník. V soutěži vystoupili žáci základních a středních škol, a to s recitaci, zpěvem a dramatickými výstupy. Celkově se soutěže zúčastnili účinkující z Žatce, Mostu, Litvínova, Chomutova a Loun. ZUŠ Louny reprezentovala s recitaci Kateřina Vernerová, která v okresním kole získala místo první a v krajském kole místo druhé s postupem do celostátního kola, které se koná 6.6. 2016 v Praze. Tímto Kateřině moc gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

7.4.2016

Ve čtvrtek 31. 3. se ve Vrchlického divadle konal Učitelský koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.2016

31.3.2016

16.3.2016

V Základní umělecké škole Louny je v poslední době nahrávací studio stále v provozu. Jiří Soukup zde nahrává skladby hudebního skladatele Daniela Dobiáše. Škola připravuje vydání CD s názvem Poselství Karla IV. Žáci výtvarného oboru kreslí a malují obrázky ze kterých se budou vybírat ty nejlepší na přebal CD.

Dne 16. 3. 2016 přijeli nahrávat do ZUŠ Louny  spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem Nikol Heřmánková, manželka Karla Heřmánka mladšího (oba mimo jiného hráli v televizi v seriálu Ordinace v růžové zahradě) a Eva Salzmannová z Národního divadla Praha, učitelka herectví na katedře činoherního divadla DAMU.

Pěvecký sbor Carmen představí  CD i v zahraničí. Spolu s Danielem Dobiášem  pojedou v květnu a v červnu zpívat do Mnichova a do Budapešti.  

Vydání CD  je součástí projektu Poselství Karla IV, které podpořil Státní fond kultury ČR a Ústecký kraj.

Nahrávání bicí soupravy

15.2.2016

Poděkování

Děkuji všem,  kteří se podíleli na přípravě a organizaci Masopustního veselí v sobotu 13. 2. 2016 ve Skupicích.

Je prima, že jste se zapojili, vymýšleli jste a pilně pracovali. 

Koně rodiny Plotěných a Kyseliců s jejich jezdci byli úžasní!

Kostýmy na koních a jezdcích byly dokonalé!

Jitrnice, jelítka, tlačenka – jsou vynikající! 

Celý program i jeho technické zabezpečení  – bicí v průvodu, hudba, průvodní slovo,  všechny dílny pro děti  a fotodokumentace – byl skvělý!

V zasedací místnosti Hydroclaru je po akci vyluxovaný koberec tak, jak snad ještě nikdy nebyl. 

Zaměstnanci Hydroclaru a ZUŠky strávili hodně času přípravou i úklidem. 

Děkuji také všem účastníkům, kteří na akci přišli.

                DĚKUJI. Jindra Riedlová

» Soubory ke stažení

 • 1 (33)(soubor JPG, velikost 647 kB, rozměry 1200*801)
 • 1 (30)(soubor JPG, velikost 617 kB, rozměry 1200*801)

13.2.2016

Pozvání na Masopustní veselí

8.2.2016

Pozvání na Masopustní veselí do Skupic

Masopustní veselí, které připravují společně Základní umělecká škola Louny, spolek Stopy, z. s.  a společnost Hydroclar,s.r.o.,  se koná již v sobotu 13. února 2016. Vše už je téměř připraveno.

Krásné kostýmy pro koně a jejich jezdce, kteří ve 14:00 hodin povedou průvod masek obcí, tentokrát  ušili   budoucí krejčí a šičky pod vedením učitelky odborného výcviku Marie Ertlové z Obchodní akademie a Střední odborné školy gen. F. Fajtla, Louny.  Za to jim patří veliký dík. Kostýmy se opravdu povedly. Hudební doprovod průvodu zajistí soubor bicích nástrojů Superkus pod vedením Jiřího Soukupa.

Brány Statku Pohoda se otevřou již  v  10:00 hodin. Připravena bude zabíjačka, zabíjačkové výrobky, kulturní program a tvůrčí dílny pro děti. Děti budou moci malovat na velkoplošný formát nebo si vyrobí masku pod vedením učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny Soni Racety. Během celého dne bude ve stodole pro maškarní rej  hrát Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.

Jitrnice, jelita a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned od brzkého rána sami skupičtí vedeni Vladivojem Holochem a Pavlem Ježkem. Účastníci si budou moci zakoupit zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky, zabíjačkový guláš a další pochoutky ještě teplé od Romana Voříška z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin. Projekt podpořil Ústecký kraj.                              Jindřiška Riedlová

20.1.2016

V ZUŠ Louny proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ

V úterý 19. ledna 2016 proběhlo v sále Základní umělecké školy Louny školní kolo soutěže základních uměleckých škol, pořádané MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboard) a v komorní hře s převahou dechových nástrojů.V poklidné atmosféře zahráli všichni soutěžící velmi dobře a porota složená z učitelů soutěžících a vedení školy ocenila jejich výkony postupem do okresního kola, které se koná ve středu 24. února 2016 v Základní umělecké škole Žatec.

Ve hře na keyboard  postoupili žáci paní učitelky Aleny Šefčíkové: Tereza Fišerová, Rostislav Popovič, Tereza Matějková, Vítek Aulický a žák pana učitele Zdeňka Patrovského Lubomír Musil.

V komorní hře s převahou dechových nástrojů budou v okresním kole soutěže ZUŠ Louny reprezentovat Trio di Luna ze třídy Jana Krtičky, dále V-Trio Karla Vencoura a Kvartet trubek pana učitele Jaromíra Laksy.

Všem soutěžícím budeme moc držet palce a přejeme v okresní konkurenci co nejlepší umístění.

Zdeněk Patrovský

11.1.2016

Poselství Karla IV.

Ve středu 6. ledna 2016 byl v Klubovně Luna zahájen nový projekt Lucemburské Louny 2016, který bude připomínat letošní 700. výročí narození Karla IV. Stejně tak jako v projektu Husovy Louny 2015 se v tomto projektu sešly ke spolupráci organizace města a připravily celoroční bohatý program, kterým se k celorepublikovým oslavám tohoto významného výročí připojí město Louny.

První z těchto akcí tedy bylo Poselství Karla IV., se kterým do Loun přijel hudební skladatel Daniel Dobiáš a herečka Táňa Fischerová. Organizátory akce byla Základní umělecká škola Louny, která s oběma protagonisty dlouhodobě spolupracuje, městská knihovna a informační centrum. Program byl opravdu důstojným zahájením projektu. Středověké zhudebněné texty se střídaly s texty připomínajícími odkaz samotného Karla IV. Bylo čteno z jeho slavného životopisu, poselství i odkazu budoucím generacím, které jsou v kontextu dnešního evropského i celosvětového dění stále aktuální. Spolu s Danielem Dobiášem a Táňou Fischerovou vystoupil i pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny vedený sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou.

Základní umělecká škola Louny v rámci tohoto projektu připravuje vydání nového CD s názvem Poselství Karla IV. , které slavnostně pokřtí ve Vrchlického divadle v pátek 16. června v 18.00 hod.

Všechny srdečně zveme na akce, které jsou v rámci tohoto projektu připraveny.

Ivana Derflerová

15.12.2015

13.11.2015

Úspěšně zahájený listopad

Měsíc listopad zahájila Základní umělecká škola Louny dvěma velkými koncerty.

V pátek 6. listopadu vyvrcholil projekt Husovy Louny 2015 slavnostním koncertem ve Vrchlického divadle v Lounech, kde  bylo vysláno do života CD Mistrům Janům, které nahráli učitelé spolu s žáky ZUŠ ve spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a herečkou Táňou Fischerovou. Kmotry CD byli: David Tonzar, pražský biskup CČSH, Radovan Šabata, starosta města Louny a Jindřiška Riedlová, ředitelka ZUŠ Louny.  Téměř zcela zaplněné hlediště Vrchlického divadla si vyslechlo Danielem Dobiášem zhudebněné středověké texty, jejichž interpretace se ujali žáci a učitelé ZUŠ Louny, Daniel Dobiáš a Táňa Fischerová. Nahrávku realizoval Jiří Soukup, učitel ZUŠ. Finančně projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, a Nadace Živost umělce. Všichni, kdo se na CD  Mistrům Janům podíleli, věří, že se bude líbit a že jistě potěší hodně lidí i pod vánočním stromečkem.

Zde se můžete podívat na  Křest CD

Ukázka z CD

Druhý koncert pořádala ZUŠ Louny spolu s občanským sdružením Stopy v sobotu 7. listopadu v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech.  Slavnostní koncert byl jedním z celého cyklu koncertů a byl věnován k 90. narozeninám hudebního skladatele Zdeňka Šestáka, rodáka z nedalekých Cítolib.  Skladby Zdeňka Šestáka společně zazpívaly dětské pěvecké sbory Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové a Kvítek vedený Lenkou Petržilkovou.  Na koncertě dále zazněly skladby současných autorů, které přednesli: pěvecký sbor Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové, Lounský chrámový sbor při sv. Mikuláši pod vedením Petra Bernarda a flétnové trio pod vedením Marie Vencourové. Kromě oslavence si krásný program sobotního koncertu vyslechlo publikum, které zcela zaplnilo Chrám sv. Mikuláše. Chrám byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny se společným  názvem „Květiny k narozeninám“. Na konci oslavenec Zdeněk Šesták nadšeně poděkoval všem organizátorům i účinkujícím. Chrám byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny se společným  názvem „Květiny k narozeninám“.

Zde se můžete podívat na Slavnostní koncert

Projekt podpořili: Město Louny, Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Státní fondu kultury ČR.

8.12.2015

Během adventu je ZUŠ Louny hodně vidět

Foto - Rozsvícení vánočního stromu v Lounech.

Žáci ZUŠ Louny účinkují v kulturním programu, malovali Betlém a každou neděli je stánek ZUŠ na náměstí v Lounech.

23.10.2015

2.7.2015
24. 10. 2015 10:00 - 17:00

Den koní a dětí - HUBERTOVA JÍZDA

Statek Pohoda Skupice

PROGRAM:

10:00 hodin                Zahájení a stužkování – před Statkem Pohoda

                                   Fanfáry lesních rohů Jaromíra Laksy

10:30 hodin                 HUBERTOVA JÍZDA - okolo Skupic

                                  Sraz jezdců a zápis startujících bude probíhat

                                  v době od 9:00 do 10:00 hodin

Přihlášky jezdců prosíme předem na adresu: liba.smetkova@seznam.cz nebo tel.: 606 356 353

Spolu s přihláškou, prosím, doložte zdravotní způsobilost koně potvrzenou veterinářem.

 

10:30 – 12:00 hodin        doprovodný program - Statek Pohoda

                                           – dílny pro děti 

                                           - společné vystoupení účastníků dílen

                                           - vystoupení Senior klubu Louny „Pomoc bližnímu“

 

                                    KONCERT ORCHESTRŮ

 - TheBluberries Jana Stehlíka

- Twisty VoIs Jitky Sedláčkové

- Společné zpívání účastníků dílen

 

12:00 – 14:00  hodin  SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ -  pole u hřiště

 

Informace na: www.stopy-zs.cz

Občerstvení zajištuje Restaurace u Kaiserů Lenešice

Projekt podpořil Ústecký kraj a město Louny          

29.9.2015

Práce na CD v Základní umělecké škole Louny vrcholí.  Jiří Soukup nahrává poslední skladby. Do konce září bude CD hotové, aby se mohlo předat do výroby. V pátek 25. září 2015 přivezl Daniel Dobiáš do ZUŠ Louny vzácného hosta - jednatelku, herečku a zpěvačku divadelní společnosti Prague Shakespeare Company,  kterou můžeme vidět na prknech Divadla Kolowrat v Praze.

Jessica nazpívala pro CD Mistrům Janům jednu píseň ve svém rodném jazyce.

Veřejnosti bude CD představeno  6. listopadu 2015 na koncertě ve Vrchlického divadle v Lounech. Na tomto koncertě bude vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny zpívat také Táňa Fišerová a Daniel Dobiáš, ale Jessica Boone bohužel ne, protože v té době bude doma – v Americe.

Jindřiška Riedlová

 

28.8.2015

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY

STÁLE PŘIJÍMÁ ŽÁKY DO NOVÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ 

SKLADBA 

HRA NA VIOLONCELLO. 

VÝUKA TĚCHTO ZAMĚŘENÍ BUDE

VE ŠKOLNÍCH ROCE 2015—2016 ZDARMA.

 

18.1.2017

28.8.2015

V ZUŠ Louny se pracuje i o prázdninách

Posledního června učitelé rozdají vysvědčení, rozloučí se se svými žáky a budovy školy na dva měsíce utichnou. To je představa řady lidí o tom, jak probíhají prázdniny ve školách. Skutečnost je však zcela jiná. Většinou ihned po rozdání vysvědčení se ve školách rozbíhá maratón technických oprav, malování, spousty administrativy, která souvisí s právě končícím školním rokem a i s tím, který bude v září začínat.

V Základní umělecké škole Louny však pracují přes prázdniny i učitelé. Místo zasloužené dovolené jezdí se svými žáky na hudební tábory nebo vystupují na různých prázdninových akcích. Letošní prázdniny byly jiné v tom, že v ZUŠ Louny se nahrávalo CD Mistrům Janům.

CD Mistrům Janům vzniká v rámci projektu Husovy Louny 2015 a je věnováno 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. ZUŠ Louny oslovila ke spolupráci hudebního skladatele Daniela Dobiáše, který pro toto CD připravil hudbu i texty. Na realizaci samotné nahrávky se podílí žáci a učitelé ZUŠ Louny a také herečka Táňa Fischerová. Obsahem CD budou krásné melodie zhudebněných středověkých textů. Všechnu realizaci nahrávek a jejich zpracování, jako vždy skvěle, obstaral učitel školy Jiří Soukup v nahrávacím studiu ZUŠ Louny.

Své nové CD Základní umělecká škola Louny představí veřejnosti v pátek 6. listopadu od 18 hod. ve Vrchlického divadle koncertem Mistrům Janům. Do života CD vyšle pražský biskup CČSH David Tonzar.  Projekt podpořil Ústecký kraj.

Ivana Derflerová

2.7.2015

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

23.6.2015

My se prázdnin nebojíme

Tento pravdivý název nese letošní Happening Základní umělecké školy Louny. Happeningem na zahradě školy již tradičně zakončuje školní rok ZUŠ Louny. A tak vás zveme v pátek 26. června od 16.00 oslavit s námi konec školního roku. Pro děti je připravena výtvarná, literárně dramatická, hudební a taneční dílna. Hrát budou orchestry školy The Blueberries, Morgan a Big band. Nejmenší žáci z Kolečka a Předkolečka předškoláků obdrží své závěrečné pamětní listy. V 16.30 hod. budou vylosováni výherci o ceny z řad účastníků festivalu Okouzleni klavírem a jeho doprovodného programu Husovy Louny, kteří odevzdali do ZUŠ vyplněné soutěžní kartičky.

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky, přátele a příznivce Základní umělecké školy Louny, aby s námi přišli prožít závěr školního roku. Přejeme všem krásné prázdniny.

   Ivana Derflerová

23.6.2015

Ve Skupicích slavili Dne otců

V sobotu 20. června 2015 na Statku Pohoda ve Skupicích probíhala Oslava Den otců.  Aktivity, kterých se všichni návštěvníci mohli zúčastnit, byly zaměřeny především pro muže a jejich děti.

Hned při příjezdu na náves návštěvníky vítala výstava historických i nových traktorů, kterou připravila firma  Agrima Žatec a skupičtí obyvatelé – Jiří Průcha, Josef Prokš a další.  

Přímo na dvoře Statku Pohoda lidé obdivovali historické frézy Jiřího Soukupa s celou řadou příslušenství. Jiří Soukup poutavě a s láskou vyprávěl o svých krásně renovovaných strojích a odpoledne také návštěvníky vozil. Za statkem Pohoda měli svou výstavu modeláři z DDM Postoloprty.

V hlavní budově statku dominovala výstava loveckých zbraní a trofejí Pavla Ježka a Vladivoje Holocha.

Krásnou keramickou Skupickou medaili získali všichni, kteří spolu s dětmi společně prošli alespoň osmi dílnami z dvanácti možných.  Do přípravy dílen a soutěží se zapojila Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla z Loun. Je to odborná škola, která vznikla postupným slučováním tří škol se širokou nabídkou studijních a učebních oborů. Otcové, ale někdy i maminky spolu se svými dětmi, si pod odborným vedením vyráběli ptáčka z plechu nebo šili srdíčko, vyzkoušeli si řezání ytongu nebo řezání a svařování plastových trubek. S Dagmar Bartošovou si mohli odrátkovat kamínek a ti šikovnější i třeba lahev.

Další střední školou, která ve Skupicích připravila dílny pro děti a jejich otce byla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova, se kterou mohli návštěvníci rýt do skla na ryteckém stroji nebo si vyzkoušet lepení sklíček.

Ze Statku Pohoda, kde návštěvníci viděli také ukázku výroby čistíren společnosti Hydroclar, s.r.o., se účastníci mohli vydat na krátkou procházku k řece Ohři, kde ve vojenském bunkru z 2. Světové války Lukáš Božovský vystavil válečné předměty a dokumenty. U bunkru si návštěvníci také mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na cíl. Na statku nechyběla ani zvířata, členové ZO Lenešice předvedli ukázku výcviku psů.
Překvapením byla jízda obrněným transportérem, který vozil zájemce  k bunkru a zpět.  Pro dobrou zábavu hrály orchestry Základní umělecké školy Louny - Twisty Vois, The Bluberries a Morgan, také žáci historického šermu předvedli své umění.  Nechybělo dobré jídlo a pití. Klobásy, které si mohli sami účastníci opéct na ohýnku, ale i další dobroty zajistila Restaurace u Kaiserů z Lenešic.  Otcové si mohli vybrat pivo ze dvou pivovarů - Lounský žejdlík, s.r.o. a  Pivo ZLoun, s.r.o.

Akci připravilo občanského sdružení  Stopy, o.s. spolu se Základní uměleckou školou Louny a společností Hydroclar, s.r.o. a finančně ji podpořil Ústecký kraj a město Louny.    

Jindřiška Riedlová

13.5.2015

Zveme Vás

19.6.2015

Slavnostní předávání absolventských listů a diplomůVe čtvrtek 18. června se od 16.00 hodin uskutečnilo ve Velké zasedací síni radnice předávání absolventských listů a diplomů žákům Základní umělecké školy Louny. Slavnostního úvodu se ujal Žesťový X-tet pod vedením pana učitele Jaromíra Laksy. Žáky, učitele a rodiče přivítal v historických prostorách radnice místostarosta města Mgr. Jan Čermák, který žákům poděkoval za vzornou reprezentaci školy a tak potažmo i za vzornou reprezentaci města Louny. Ředitelka školy  Ing. Jindřiška Riedlová následně předala absolventské listy žákům, kteří úspěšně ukončili první či druhý stupeň studia v ZUŠ. Následovalo předávání diplomů nejlepším žákům školy, kterým se děkovalo za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a diplomů, kterými byli oceněni žáci, kteří úspěšně pracovali v letošním školním roce a jejichž píle a výkony vysoce přesáhly běžný rámec výuky v ZUŠ. O hudební program slavnostního odpoledne se postaraly oceněné zpěvačky Denisa Körberová a Eliška Drbohlavová, své vlastní skladby představil rovněž oceněný Lubomír Musil. Závěrem ředitelka ZUŠ Louny poděkovala všem přítomným za jejich práci, rodičům za přízeň škole a popřála všem krásné prázdniny.

Ivana Derflerová

 

                                                                               

11.5.2015

Oslavte s námi Den otců

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny malují na překližku zvířátka, která budou využita pro hod na cíl na Oslavě Dne otců ve Skupicích v sobotu 20. června 2015. Hod na cíl bude jedním z úkolů, který budou muset otcové spolu se svými dětmi absolvovat cestou ze Statku Pohoda k bunkru u řeky, aby za to získali keramickou Skupickou medaili. Další z úkolů bude například výroba ptáčka z plechu, drátkování nebo střelba ze vzduchovky a mnoho dalších.

Dělení  ytongu, řezání a svařování plastových trubek, výroba ptáčků z plechu, dárky pro své milované, to vše si budou moci vyzkoušet otcové spolu se svými děti v sobotu 20. června 2015 ve Skupicích za odborného dohledu studentů a pedagogů Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny.  Již nyní studenti ve škole připravují vše potřebné.

Další střední školou, která ve Skupicích připraví dílny pro děti a jejich otce je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov se kterou budou moci návštěvníci pracovat se sklem.

Pro muže budou zajímavé výstavy loveckých zbraní a trofejí, výstava historických fréz a traktorů nebo vojenských atributů z II. světové války. Pro děti bude jistě lákavé malování na obličej nebo jízda na koních. Své umění představí žáci historického šermu a modeláři DDM Postoloprty. Výcvik psů předvede ZO Lenešice.  K dobré zábavě budou hrát orchestry Základní umělecké školy Louny – The Bluberries, Morgan a Twisty Vois.

                Každý otec, který přijede se svým potomkem do Skupic, absolvuje krátkou procházku, během které bude sbírat razítka do vydané kartičky, za splněné úkoly získá krásnou keramickou Skupickou medaili. Na závěr si budou moci všichni na ohýnku opéct klobásu. Organizátoři udělají vše pro to, aby Oslava Dne otců byla zajímavá pro všechny generace. Vstupné je dobrovolné. Projekt podpořil Ústecký kraj.

 

Přiloženou stránkou z ABC z roku 1959 z archivu Jiřího Soukupa  Vás zvu na Oslavu Dne otců.  Motorobot  PF 62 včetně  příslušenství a mnoho dalšího bude k vidění v sobotu 20. června 2015 na Statku Pohoda ve Skupicích od 10:00 do 17:00 hodin. Přijeďte, bude to stát za to!! Těší se na Vás Jiří Soukup a pořadatelé.

 

21.5.2015

 

 

S blížícím se koncem školního roku každoročně probíhají v Základní umělecké škole Louny Projektové dny. ZUŠ připravuje tuto akci pro děti z mateřských škol a žáky 1. – 2. tříd základních škol, jejímž cílem je přiblížit dětem všechno to, čemu se lze v základní umělecké škole naučit.

 V úvodu dne prožitého v ZUŠce se vždy malým koncertem představí nástroje, na které se  ve škole mohou děti naučit hrát. Aby nebyl zážitek pouze pasivní, zbytek dne je věnován tvůrčím dílnám. Dětem se věnují učitelé tanečního, výtvarného, hudebního a literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Louny a učí malé návštěvníky formou hry jednoduchým základům svého oboru.

O projektové dny je vždy velký zájem. V letošním školním roce tato akce probíhá celkem šestkrát  -  od úterý 2. 6. do čtvrtka 4. 6. a přijde k nám přes 500 dětí.  Ten, komu se v základní umělecké škole líbilo, může využít Zápisu do ZUŠ, který se koná v týdnu od 8. do 12. června, a stát se žákem školy. Na všechny nové žáčky se moc těšíme.

                                                                                              Jindřiška Riedlová

25.5.2015

HUSOVY LOUNY 2015

v sobotu 6. června 2015

Akce je určena pro rodiče s dětmi a dospělé žáky ZUŠ Louny. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem o kulturu a historii v Lounech. Každý z účastníků obdrží „účastnickou kartičku", do které za návštěvu jednotlivých stanovišť obdrží razítko. Kartičku vyplněnou nejméně třemi razítky, z nichž jedno bude z návštěvy koncertu festivalu Okouzleni klavírem, odevzdá do slosování o hodnotné ceny v koncertním sále ZUŠ Louny. Všichni účastníci obdrží malý dárek.
Začátky aktivit jsou vždy v celou hodinu.

 

9:00 – 12:00 Prezentace účastníků ve foyere ZUŠ Louny
- každý účastník obdrží označení a kartičku účastníka akce.
- s vyplněnou kartičkou se účastníci dostaví zpět do ZUŠ k vyzvednutí ceny do 14:00 
- slosování proběhne v pátek 26. 6. v 16.30 hod. na zahradě ZUŠ Louny

 

1. 9:00 – 14:00 Vrchlického divadlo –

OKOUZLENI KLAVÍREM

- nesoutěžní festival klavírní hry.

 

2. 10:00 – 14:00 kavárna Vrchlického divadla –

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ WORKSHOP
- zábavná literárně dramatická dílna LDO ZUŠ
Louny pro malé i velké

 

3. 9:30 – 14:00 sál ZUŠ Louny -

HUDEBNÍ WORKSHOP

- hrají hudební skupiny ZUŠ Louny

 

4. 10:00, 12:00 – výchozí bod ZUŠ Louny –

PROCHÁZKA HUSITSKÝMI LOUNY
komentovaná procházka městem s Mgr. Vladimírem A.
Honsem, zakončena výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše

 

5. 10:00 – 14:00 – kostel CČSH – JAN HUS

– zajímavosti ze života a díla Jana Husa – beseda s
ThDr. Helenou Smolovou Th.D
- varhanní dílna – každý zájemce si může vyzkoušet hru na varhany

6. 10:00 – 14:00 – Městská knihovna –

„U MISTRA" – zábavná tvůrčí dílna

 

7. 10:00 – 14:00 – Oblastní muzeum -

HUSITSTVÍ – komentovaná výstava věnovaná husitství

 

Akce je podpořena Ústeckým krajem.

» Soubory ke stažení


21.4.2015

Žáci vystupovali pro své učitele

Oslavu Dne učitelů uspořádali ředitelé lounských škol v pondělí 20. dubna 2015  ve Vrchlického divadle v Lounech pod patronací Kulturní komise rady města Louny.

Kulturní program pro své učitele připravili žáci všech typů lounských škol – mateřské, základní, střední a základní umělecká škola.  

Program v divadle zahájil Michal Pehr, předseda kulturní komise, který poděkoval všem učitelům za jejich záslužnou práci. Jako první zazpíval pěvecký sbor Gymnázia Václava Hlavatého vedený Evou Kleinovou. Přítomné diváky pobavila pohádka, kterou krásně zahrály děti z Mateřské školy Fügnerova Louny. Závěr večera patřil orchestru Základní umělecké školy Louny Twisty VoIs vedeným Jitkou Sedláčkovou a Petrem Novotným. Spolu s orchestrem zazpíval dvě písně sbor složený z žáků všech lounských základních škol. Na jevišti společně hrálo a zpívalo přes sto účinkujících. Krásnými slovy se s přítomnými rozloučila Milena Syrovátková, která celým večerem provázela.

Program se vydařil, učitelé si svůj den právem zaslouží, je dobře, že si v Lounech tato důstojná oslava již našla své místo.

Ředitelé lounských škol spolupracují dlouhodobě. Louny město Luny je publikace, ve které jsou příspěvky žáků všech lounských základních škol a ZUŠ. Oslavy Dne učitelů, kterou ředitelé ZŠ a ZUŠ společně připravili v roce 2014, se zúčastnil i ministr školství Marcel Chládek. V březnu letošního roku společně oslavily v Kulturním domě výročí tři školy – ZŠ Přemyslovců, ZŠ Prokopa Holého a ZUŠ Louny. Následovat by měla společná výstava výtvarných prací žáků všech typů lounských škol, jejíž tradice byla zahájena již v roce 2005.     Jindřiška Riedlová                                                                                                                          

30.3.2015

Ukliďme Česko - Skupice 19. 4. 2015

Ve Skupicích budeme uklízet a upravovat cestu od hřiště k bunkru v neděli 19. dubna 2015 v době od 10.00 do 13:00 hodin.

Dobrovolníci budou mít k dispozici rukavice, pytle, ohýnek (dobroty na opékání s sebou) a pivo zdarma.

Info: www.uklidmecesko.cz 

Přihlášky v kanceláři školy.

19.3.2015

Společenský večer

     V sobotu 21.března vyvrcholí oslavy založení Základní umělecké školy Louny, Základní školy Prokopa Holého a Základní školy Přemyslovců. Kulturní dům Zastávka se od 20.00 hod. rozezní tóny Big bandu pod vedením Milana Bitnera, vystřídá ho nově vzniklý Taneční orchestr pod vedením Jaromíra Laksy a večer uzavře hudební skupina Golf pod vedením Josefa Gunára. V průběhu večera vystoupí žákyně z taneční třídy Lenky Havlištové. Zveme všechny naše příznivce, rodiče a přátele ke společenému setkání. Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři ZUŠ Louny nebo přímo na místě.

 

                                                               Ivana Derflerová

18.2.2015

Masopustní veselí ve Skupicích se vydařilo

Druhý ročník Masopustního veselí ve Skupicích u Postoloprt, který pořádali - občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o. se opravdu vydařil.

 Největším lákadlem pro návštěvníky byl masopustní průvod, který vyšel ze dvora Statku Pohoda a byl opravdu velice dlouhý.   Ve 14:00 hodin byly všechny masky v čele průvodu již připraveny, na konci průvodu byli připraveni všichni, kdo masky  neměli.  Dárky všem maskám již byly rozdány a všichni netrpělivě čekali na příjezd „čela“ průvodu. Čekání ukrátil svou hrou Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou.  Zhruba po 10 minutách se připravený průvod rozestoupil do stran, aby středem přijeli na bíle nazdobených koních dvě krásné víly, snad přímo královny vil a po nich nazdobený vůz s krásným kočím, který vezl velkou skupinu slaměných postav. Jakmile koně prošli celým davem do čela, tak, aby si je všichni mohli dobře prohlédnout, průvod vyrazil a za hudebního doprovodu orchestru prošel celou obcí, aby došel zpět do dvora statku odkud vyšel.  

Hojně navštívený byl také „stánek“ se zabíjačkovými výrobky. Návštěvníci si pochutnávali na ovaru, jitrnicích, polévce i guláši od Romana Voříška z restaurace u Kaiserů z Lenešic.  Mnozí nakupovali tyto zabíjačkové výrobky také domů. Ke kávě již odpoledne zcela vyprodali své koláče studenti Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o..  Kolik dají práce a jak se jitrnice nebo tlačenka vyrábí předváděli přímo před očima diváků  sami skupičtí - Vladivoj Holoch, Pavel Ježek a Pavel Blafka.

Od 10:00 hodin během celého dne probíhal ve stodole maškarní rej, v hlavní budově pak dílny pro děti a pro dospělé  „Body and face“ - kdo měl zájem, mohl si nechat udělat zdarma od výživové poradkyně Šárky Riedlové analýzu tělesných parametrů na bioimpedančním přístroji – obsah tuku, vody a svalů v těle. Společně  s ukázkou zdravého životního stylu si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet přípravky kosmetiky fi Jafra a formou besedy získali informace, jak pečovat o svůj vzhled. V sušárně se konala výstava hraček, které ušili žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením Soni Racety.

Veliké poděkování patří všem, kteří s přípravou a organizací ve Skupicích pomohli, zvlášť pak osadnímu výboru Skupic a všem skupickým občanům, kteří vydatně pomohli.

Hned po skončení masopustního veselí skupičtí společně plánovali III. ročník masopustního veselí, který budou pořádat v roce 2016, ale také oslavu Dne otců. O tom, že o nápady, co připravit pro otce a jejich děti na dalším setkání, kdy Stopy vedou do Skupic, nebyla nouze, se budou moci návštěvníci sami přesvědčit 20. června 2015.  Určitě bude veselo! 

Jindřiška Riedlová

5.2.2015

Pavle Jurkoviči, děkujeme.

 

                       

 

 

 

 

Dne 4. 2. 2015 zemřel hudební skladatel Pavel Jurkovič, se kterým jsme velice rádi spolupracovali. Pro flétnové soubory vedené Janou Sečanskou napsal několik skladeb. V letech 2012 a 2014 byl předsedou poroty celostátního festivalu Hrajeme s Orffem, který naše škola každoročně pořádá. Budeme stále vzpomínat.

2.2.2015

Masopust se blíží

 

Masopust se blíží

Když se řekne Masopust, představíme si - tanec,  masky,  hostiny, vepřové hody, koláče, pití, prostě  veselí a dobrou zábavu.  

Takový bude již druhý ročník Masopustního veselí, který se koná v sobotu 14. února ve Skupicích u Postoloprt!

 

Masopustní průvod

Průvod plný masek, do kterého jste všichni zváni, vychází od Statku Pohoda ve Skupicích ve 14:00 hodin  za hudebního doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Louny vedeným Jaromírem Laksou. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa.  Každý, kdo přijde do průvodu v masce, dostane malý dárek a kdo bude chtít jít v průvodu s balónkem namaluje nebo nakreslí během dopoledne obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek v době od 13:30 do 13:50 hodin u pořadatelů vymění. V čele průvodu půjdou, stejně jako vloni, koně manželů Plotěných. Také koně budou v maškarním oblečení, které pro ně připravují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny.

 

Koně v kostýmech

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny dostali úkol, jaký ještě nikdy neměli: Vyrobit masky na koně, kteří povedou masopustní průvod ve Skupicích u Postoloprt Žáci se pod vedením paní učitelky Soni Racety dali s nadšením do práce. Nejdříve udělali návrhy, potom si vyrobili střih, který se musel na koně vyzkoušet. Nyní už podle střihu ušili dva kostýmy. Ještě jim zbývá kostýmy pomalovat a dozdobit. Práce je to hodně. Nejde pouze o jednu masku. V čele průvodu půjdou hned koně dva na kterých budou sedět stejně ozdobení jezdci a za nimi půjdou další dva koně, kteří potáhnou vůz. Samozřejmě, že i vůz bude pomalovaný. Na voze budou postavy a zvířátka vyrobené za slámy, od žáků  ZUŠ Louny, Chomutova, Postoloprt, Teplic a Libochovic,  které na společné tvůrčí dílně ve Skupicích vyrobili již na jaře loňského roku. 

 

Ukázka pravé vesnické zabíjačky

Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned od brzkého rána skupičtí obyvatelé vedení Vladivojem Holochem. Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z restaurace u Kaiserů z Lenešic. To se musí zapít točeným žateckým pivem.  Pro ty, kdo mají rádi sladké budou domácí čerstvé koláčky třeba ke kávě  nabízet studenti Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o. .

 

Program na statku

Akce na Statku Pohoda ve Skupicích začíná  v sobotu už v 10:00 hodin. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé,  kde bude mimo jiného k tanci i k poslechu hrát Dechový orchestr ZUŠ Louny.

V hlavní budově firmy budou probíhat tvůrčí dílny pro děti.  Děti si budou moci namalovat svůj hrníček. Každý, kdo bude chtít dostat balónek, s kterým půjde v průvodu, si může během dopoledne namalovat  obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek vymění. Odpoledne pak budou všechny obrázky na statku vystaveny. Kdo nepřijde v masce, může si na místě nechat nějakou masku na obličej namalovat. V loňském roce byl právě omalování na obličej veliký zájem. Nebude chybět keramický jarmark.

 

Rady ke štíhlé linii

V 11:00 a v 15:00 hodin se bude v hlavní kanceláři konat přednáška výživové poradkyně nazvaná„Po masopustním veselí zpět ke štíhlé linii" . Během celého dne budou mít zájemci možnost nechat si udělat zdarma analýzu tělesných parametrů na bioimpedančním přístroji - obsah tuku, vody a svalů v těle a určení metabolického věku. S výživovou poradkyní budou moci zájemci konzultovat i své stravovací návyky.  

 „Těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.

Tentokrát se budete jistě nejen dobře bavit, ale zažijete skutečnou vesnickou zabíjačku a dobře se najíte i napijete. První ročník  v roce 2014 byl velice úspěšný, do Skupic přijelo tisíc lidí, projekt podpořil Ústecký kraj.

Druhý ročník společně připravují - občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar,s.r.o. a obyvatelé Skupic, kteří Vás srdečně zvou.

 

Jindřiška Riedlová

 

 

23.1.2015

Časopis proZUŠ

V nové čísle měsíčníku se píše o naší škole - přečtěte si rozhovor s paní ředitelkou Ing. Jindřiškou Riedlovou.

» Soubory ke stažení


15.1.2015

II. Masopustní veselí

Průvod masek ve Skupicích povedou koně  v maskách

První setkání na Statku Pohoda ve Skupicích bylo Masopustní veselí a proběhlo již před rokem, v současné době připravují organizátoři druhý ročník, který se tentokrát bude konat již 14. února 2015. Jak bude Masopustní veselí, které připravují společně občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o. probíhat? Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude od 10:00 hodin konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé.  Kdo v masce nepřijde, může si na místě nechat nějakou masku na obličej namalovat. Nejlákavější pro návštěvníky Masopustního veselí bude jistě průvod masek, který vyjde od Statku Pohoda ve 14:00 hodin, projde obcí Skupice a vrátí se zpět do výchozího místa. V čele průvodu půjdou, stejně jako vloni, koně manželů Plotěných. Tentokrát ale budou i koně v maškarním oblečení, které pro ně připravují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením Soni Racety. Hudební doprovod průvodu zajistí Dechový orchestr ZUŠ Louny pod vedením Jaromíra Laksy. Každá maska, která půjde v průvodu, dostane malý dárek.

Co bude ještě ve Skupicích připraveno? Děti si budou moci namalovat svůj hrníček. Každý, kdo bude chtít dostat balónek, s kterým půjde v průvodu, namaluje nebo nakreslí obrázek Statku Pohoda nebo Skupic  a ten pak za balónek vymění. Odpoledne pak budou všechny obrázky na statku vystaveny. O kulturní program se postará,jako vždy, Základní umělecká škola Louny. Vystoupí školní orchestr Twisty VoIs, Dechový orchestr ZUŠ Louny, hudební skupina Morgan a pěvecké sbory Iluze a Sboreček.

Na oslavě masopustu nesmí chybět dobré jídlo. Zabíjačkové výrobky nebo koláče, které si budou moci návštěvních na místě koupit, budou jistě všem chutnat. Nebude chybět keramický jarmark. „Těšíme se na Vás!“ říkají organizátoři, kteří dělají vše pro to, aby byli všichni příchozí spokojeni. Stačí jen přijít s dobrou náladou.

 

Jindřiška Riedlová

 

» Fotogalerie


15.12.2016

Ukázka ze zpěvníku „K čemu slunce, když není den“

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv

13.2.2016

III. masopustní veselí

Celkem 35 foto · Patří ke stránce Archiv

24.10.2015

Den dětí a koní

Celkem 15 foto · Patří ke stránce Archiv

26.6.2015

Happening My se prázdnin nebojíme

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv

20.6.2015

Den otců ve Skupicích

Celkem 17 foto · Patří ke stránce Archiv

4.6.2015

Projektové dny

Celkem 6 foto · Patří ke stránce Archiv

21.3.2015

Společenský večer

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv

14.2.2015

II. Masopustní veselí ve Skupicích

Celkem 26 foto · Patří ke stránce Archiv

26.9.2014

Slavnostní průvod městem

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Archiv

20.12.2017
Thank you for your performances. The music was beautiful.

Děkujeme za vaše vystoupení. Hudba byla krásná.

The Blueberries pod vedení Jana Stehlíka vystupovali 15. 12. v Kulturním centru Barendrecht a 16. 12. na Winterfest Barendrecht.
10.10.2017
V pondělí 9. října 2017 Jiří Soukup nahrával ve svém studiu v Základní umělecké škole Louny píseň na CD se známým hercem Janem Hrušínským, jeho manželkou... [Číst více...]
30.5.2017
Základní umělecká škola se zapojila do celostátní akce ZUŠ OPEN vystoupením na Zeleném náměstí v Lounech. [Číst více...]

Všechny aktuality...