Obory > Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

 

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení.

 

Členění výuky

Dramatická a literární tvorba

 • Přípravná dramatická výchova - od 6 let
 • Studium  I. stupně - od 8 let
 • Studium  II. stupně - od 14 let
 • Studium pro dospělé
 • Rozšířené studium (pro uchazeče o vysoké a střední školy uměleckého zaměření)

Soubory literárně-dramatického oboru

Ve školním roce 2017/2018 pracují v LDO následující soubory:

 • Maska - 2 hodiny týdně
 • Loutky - 2 hodiny týdně
 • Reflektor - 2 hodiny týdně
 • Forbína - 2 hodiny týdně
 • Kukátko - 3 hodiny týdně
 • Aplaus - 3 hodiny týdně
 • Dramadlo - 3 hodiny týdně 

Od 4. ročníku I. stupně se každý žák kromě práce v souboru účastní i skupinové výuky uměleckého přednesu a sólového dramatického projevu. Umělecký přednes a  sólový  dramatický projev vyučuje Oksana Kaplanová a Milena Syrovátková.

Příspěvek na úhradu nákladů

Školní rok 2017/2018 - 2.800,-Kč,

v případě pololetní platby - 1.500,-Kč.

 

» Seznam vyučujících tohoto oboru a podoborů  (řazeno abecedně, celkem 5)

Mgr. Oksana Kaplanová
literárně dramatický obor
email:kaplanova@zuslouny.cz
telefon:+420 415 672 446
Eva Kleinová
hra na klavír, hudební nauka, vedoucí pěveckého sboru Sboreček
email:kleinova@zuslouny.cz
telefon:+420 415 672 446
Jana Marešová
výtvarný obor
email:maresova@zuslouny.cz
telefon:+420 415 672 446
Markéta Ondráčková
asistentka učitelky TO
email:-
telefon:+420 415 672 446
Bc. Milena Syrovátková
literárně dramatický obor, Kolečko předškoláků
email:syrovatkova@zuslouny.cz
telefon:+420 415 672 446

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Hudební obor · Výtvarný obor · Taneční obor · Literárně-dramatický obor
20.12.2017
Thank you for your performances. The music was beautiful.

Děkujeme za vaše vystoupení. Hudba byla krásná.

The Blueberries pod vedení Jana Stehlíka vystupovali 15. 12. v Kulturním centru Barendrecht a 16. 12. na Winterfest Barendrecht.
10.10.2017
V pondělí 9. října 2017 Jiří Soukup nahrával ve svém studiu v Základní umělecké škole Louny píseň na CD se známým hercem Janem Hrušínským, jeho manželkou... [Číst více...]
30.5.2017
Základní umělecká škola se zapojila do celostátní akce ZUŠ OPEN vystoupením na Zeleném náměstí v Lounech. [Číst více...]

Všechny aktuality...