Vítejte na stránkách

Základní umělecké školy Louny

18.1.2017

15.2.2017

Tadeáš Racety je první oceněný v soutěži „Vytvoř video a vyhraj!“

Základní umělecká škola Louny vypsala na začátku roku 2017 časově neomezenou soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj!“. Podmínkou je vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou pořádá ZUŠ Louny a která je uvedena na internetových stránkách školy v sekci „Program“. Za tři zveřejněná propagační videa si pak vítěz může vybrat jednu z navržených cen. Prvním vítězem soutěže, který získal DIPLOM a vybral si bluetooth reproduktor je žák ZUŠ Louny Tadeáš Racety.

Cenu Tadeášovi předala Jindřiška Riedlová, ředitelka školy na Koncertě vítězů školního kola, který se konal ve středu 15. února 2016 v sále školy.

Pokud by chtěl někdo další také vyhrát bluetooth reproduktor nebo například chytré pero 3v1 s USB, solární powerbanka, apod. může svá videa zasílat průběžně na adresu: zus@zuslouny.cz s názvem soutěže: „Vytvoř video a vyhraj“. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

Gratulujeme Tadeášovi Racetymu a těšíme se na další příspěvky.

Jindřiška Riedlová

10.1.2017

Masopustní veselí se blíží

Masopustní veselí se již po čtvrté připravuje ve Skupicích u Postoloprt. Den plný dobré zábavy a jídla se bude konat v sobotu 4. března 2017 od 10:00 hodin. Připraven je kulturní program, tvůrčí dílny pro děti  a ukázka výroby zabíjačkových výroků. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro dospělé. Hrát bude Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.

Průvod plný masek, do kterého jste všichni zváni, vychází od Statku Pohoda ve Skupicích již tradičně ve 14:00 hodin  tentokrát  bude  v průvodu hrát Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa.  Každé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek. V čele průvodu půjdou, stejně jako  v předešlých letech  koně. V loňském ročníku vedlo masopustní průvod osm jezdců v maskách na koních. Toto úžasné čelo průvodu zajistila rodina Plotěných ze Skupic a rodina Kyselicova ze Stekníku. Jezdci na koních  samozřejmě nebudou chybět ani tentokrát.


Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků na Statku Pohoda vyrábět skupičtí - Pavel Ježek za  asistence Evy Chloubové a Líby Smetkové.  Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z Restaurace U Kaiserů z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin.  Masopustní veselé připravují: spolek Stopy, z.s., Základní umělecká škola Louny, společnost Hydroclar,s.r.o. a Osadní výbor Skupice, za podpory Ústeckého kraje a město Postoloprty.

Když se řekne Masopust, představíme si - tanec, masky,  jídlo a pití, vepřové hody –  veselí a dobrou zábavu.  Takový bude také čtvrtý ročník Masopustního veselí, který se koná v sobotu 4. března ve Skupicích u Postoloprt! Přijďte, těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.                                          Jindřiška Riedlová

15.2.2017

 

Lenka Havlištová obdržela od Jindřišky Riedlové, ředitelky ZUŠ Louny "POČIN ROKU 2016" skleněnou uměleckou plastiku vyrobenou ve SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově za její vynikající práci a za výsledky jejích žákyň.

15.2.2017

Předávání zpěvníků "K čemu slunce když není den?"

Základní umělecká škola Louny na konci roku 2016 vydala výukový materiál – zpěvník a CD „K čemu slunce, když není den“.

Tento materiál obsahuje verše dětí z terezínského ghetta zhudebněné skladatelem Danielem Dobiášem.

Ilustrace do zpěvníku vytvořili žáci výtvarných oborů z celé republiky. Na CD nahráli písně žáci a učitelé ZUŠ Louny spolu se známými osobnostmi naší kultury: Táňou Fischerovou, Ladislavem Frejem, Karlem a Nikol Heřmánkovými, Hanou Maciuchovou.


Ve středu 8. února 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny hned dvě Slavnostní předání. Žáci školy dostali jako odměnu za svou práci zpěvníku s CD "K čemu slunce, když není den?".

V první skupině bylo 28 žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny, kteří se zúčastnili celostátní soutěže, vypsané školou a jejich obrázek byl vybrán do vydaného zpěvníku.

Ve druhé skupině byli 43 žáků hudebního oboru ZUŠ Louny, kteří se podíleli na nahrávání CD.

V kulturním programu vystoupili vítězové školního kola ve hře na klavír Jan Libus, Valentýn Girga, Adam Štola a Adam Jílek. Svou píseň „Myška“, která je na CD, zazpívali Tadeáš Racety a Tereza Hájková.

Projekt podpořilo MŠMT a OSA.

V roce 2017 bude v tomto úspěšném projektu škola pokračovat.

 Jindřiška Riedlová

8.2.2017


Základní umělecká škola Louny,

Poděbradova 610, příspěvková organizace

Louny 440 01,  IČO: 49 123 769

tel.:  415 672 446, E – mail:  zus@zuslouny.cz,  www. zuslouny.cz

 

 

XI. ročník festivalu HRAJEME S ORFFEM

 

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace (dále jen ZUŠ) pořádá již  XI. ročník celostátního festivalu pěveckých sborů se zaměřením na využití Orffova instrumentáře „HRAJEME S ORFFEM“ dne 29. dubna 2017 v kulturním domě Zastávka v Lounech.

Festivalu udělil záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

Festival má v Lounech již svou dlouholetou tradici, pravidelně se ho zúčastňuje 9 –23 pěveckých sborů z celé České republiky. Do Loun přijíždí přes 500 dětí a mládeže ve věku od 5 do 24 let se svým pedagogickým doprovodem a v loňském roce jsme zaznamenali také velice úspěšnou účast pěveckého sboru seniorek. Ze zahraničí se minulých ročníků zúčastnily sbory ze Slovenska a Ruska. Divadlo nebo kulturní dům, kde festivaly probíhaly, byly vždy plně obsazeny diváky. Odborná porota je minimálně pětičlenná a je složená vždy z odborníků na sborový zpěv.

 

 V letošním ročníku  (stejně jako v předešlých letech) přislíbily svou účast v porotě festivalu významné osobnosti:

-          Ing. Vlasta Holíková, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí pěveckého sboru v Bohosudově

-          Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem,  

-          Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ České Lípa, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí

-          PhDr. Martina Zemanová Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP

-          PhDr. Dana Novotná Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře, um. Vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM

 

Porota oceňuje interpretaci uvedených skladeb a uděluje ocenění nejlepším sborům. Každoročně je vyhlášen vítěz festivalu. Na závěr se koná posezení vedoucích souborů s porotou, kde si vedoucí vyslechnou odborné názory a doporučení.

 

Z důvodu velkého zájmu o účast na festivale z řad pěveckých sborů z celé ČR jsme byli nuceni loňským ročník přesunout z původních prostor Vrchlického divadla do kulturního domu Zastávka.

Další cíle festivalu:

 1. Uchovat zavedenou tradici. Festival se koná již jedenáctým rokem.

 

 1. Orffův instrumentář je vhodným doplňkem především pro přípravné pěvecké sbory, avšak i pro věkově starší sbory je jeho využití velkým přínosem v rozvoji rytmizace a interpretace zvoleného repertoáru. Na festivale mohou všichni účastníci získat nové poznatky a vyměnit si své zkušenosti. Festival vede pěvecké sbory ke zvýšenému používání Orffova instrumentáře.

 

Důvody pro větší využívání Orffova instrumentáře:

 • Orffova škola je základem hudební výchovy na naprosté většině území evropského kontinentu.
 • Hra na nástroj je – stejně jako zpěv – nedílnou součástí hudební výchovy každého dítěte.
 • Orffova škola pracuje jak s intonací, tak i s rytmem (v tomto případě je nástroj nezastupitelný).
 • Má velký význam pro motivaci – dítě se cítí více jako hudebník i při hře na nejjednodušší hudební nástroj než při zpěvu samotném.
 • Významní současní čeští skladatelé (Jurkovič, Eben, Hurník, a další) upravili celou řadu písní pro Orffův instrumentář.

 

 1. Zpěv rozvíjí hudebnost dětí ze všech hudebních činností nejvíce. Festival obrací trend poklesu zpěvnosti dětí (na což upozorňují četné výzkumy), tím je vede nenásilnou      a populární formou k získání pozitivního vztahu ke zpěvu a hudbě vůbec.

 

 1. V sociálně problematickém prostředí Ústeckého kraje je zpěv nejpřístupnější mimoškolní uměleckou činností. Cílem festivalu je přilákat děti k smysluplné činnosti, tím dále rozvíjet jejich osobnost, estetické cítění, soužití a spolupráci v kolektivu. Děti tak poznají možnost využití svého volného času, čímž snížíme vliv rizikových faktorů (kriminalita, drogy apod.).

 

 1. Ohlasy účastníků, členů poroty i diváků předešlých ročníků festivalu jsou velice pozitivní. Stále se zvyšuje počet zúčastněných sborů.

 

Festival je určen:

 •  pěveckým sborům – jejich členům – dětem i dospělým – předpokládaná účast je 500 dětí z celé ČR ve věku od 5ti let až po dospělé

-          z toho se festivalu zúčastní také 90 žáků pěveckých sborů ZUŠ Louny – sbory Pastelka, Skřivánci, Notičky, Carmen, Iluze, Sboreček ve věk 5 – 18 let

 • lounské divácké veřejnosti .

 

Startovné  - 300, - Kč za sbor + případný oběd 85 Kč za osobu.

 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. dubna 2017. 

 

Organizace festivalu:

Festival bude probíhat  v sobotu 29. dubna 2017 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

      Na organizaci celého festivalu se budou podílet zaměstnanci ZUŠ Louny.

 • Příjezd účastníků je naplánován na ráno 29. 4. 2017 do 8:00 do 10:30 hod. do ZUŠ Louny.
 • Od 9.00 do 10.30 hod. se budou konat prostorové zkoušky v sále kulturního domu, rozezpívání ve škole.
 • Od 11:00 hod. v Kulturním domě Zastávka bude probíhat samotný festival.
 • Oběd, který  je třeba objednat již na přihlášce a zaplatit předem, bude probíhat během festivalu od 12:00 do 14:00 hod. podle jednotlivých sborů. Cena 85,- Kč.
 • 11:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU:

Slavnostní fanfáry:  Superkus – komorní seskupení bubeníků ZUŠ Louny vedené Jiřím Soukupem                                                                                  

Program během přestávky: Taneční rej se skupinou The Blueberries vedenou                                                                                      Janem Stehlík

Závěr - slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů 

Předpokládaný konec: 17:00 hod.

 

         Pozvání na   XII. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ v dubnu 2018.

 

     Festival má již svou tradici:

 

 1. Dne 4. 11. 2006 Základní umělecká škola Louny, ve spolupráci s občanským sdružením „Učitelé pro Žatec“, uspořádala první ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“. Prvního ročníku se zúčastnilo devět sborů. Vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka, ženský sbor ZUŠ V. Snítila Mimoň, Bublinka ZŠ Louny, Prokopa Holého, Perlička 11. ZŠ Most, Slunečnice ZUŠ Jablonné v Podještědí, Komorní soubor Gymnázia V. Hlavatého Louny, Dětský pěvecký sbor ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Fontána ZŠ s RVHP Maršovská, Teplice a Dětský pěvecký sbor Kvítek Louny. Celkem na jevišti v divadle zpívalo přes 180 účastníků. Součástí festivalu byl také seminář pro učitele hudební výchovy ZŠ. První ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2006“.

 

 1. II. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 3. 11. 2007 a přijelo 10 sborů s 216 dětmi. Hostem festivalu byl Houslový soubor Dětské filharmonie z Jekatěrinburgu (Ruská federace). Od této doby je festival organizován pouze Základní uměleckou školou Louny.

 

 1. III. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 8. 11. 2008, přijelo 14 sborů s 299 dětmi.

 

 1. IV. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 14. 11. 2009, přijelo 12 sborů s 247 dětmi.

 

 1. V. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 13. 11. 2010, přijelo 10 sborů s 168 dětmi. Na tomto festivale padlo rozhodnutí, že se nadále bude konat festival na jaře.

 

 1. VI. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 12. 5. 2012 a přijelo 10 sborů s 250 dětmi:  Pastelka ZUŠ Louny, Notičky Plzeň, DPS Da Capo České Budějovice, Notičky Louny, Českolipský dětský sbor, Rosička Stochov, Sametky Varnsdorf, Canzonetta Teplice, TWISTY VoIS Louny a Skřivánci Louny.

 

 1. VII. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal v sobotu 25. května 2013 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 9 sborů se 161 dětmi: Rosička Stochov, Notičky- hl. sbor Louny, Skřivánci hl. sbor Louny, Notičky – přípr. sbor Louny, Skřivánci – přípr. sbor Louny, Iluze Louny, Pastelka Louny, Blecha Postoloprty, Bleška Postoloprty.

Sedmý ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2013“.

 

 1. VIII. ročník festivalu se konal 24. května 2014 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 15 sborů s 230 dětmi: ROSIČKA - ZUŠ Stochov společně s KAPELKOU souboru Lísteček - ZUŠ Nové Strašecí - LAUREÁT FESTIVALU,BAMBULE - ZUŠ Varnsdorf, DPS BLECHA – ZUŠ Postoloprty, DPS BLEŠKA – ZUŠ Postoloprty, DPS HANŽBURÁČEK – ZŠ A ZUŠ Libochovice,ILUZE – ZUŠ Louny, KLÁŠTERÁČEK – ZUŠ Klášterec nad Ohří, KVÍTEK - Louny, NOTIČKY přípravný sbor – ZUŠ Louny, SBOR GVH LOUNY, NOTIČKY hlavní sbor – ZUŠ Louny, PASTELKA – ZUŠ Louny, PS ZUŠ VARNSDORF, SBOREČEK – ZUŠ Louny,           SKŘIVÁNCI – ZŠ Louny, Školní a ZUŠ Louny

Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.

 

 1. IX. ročník festivalu se konal 23. května 2015. Přihlášeno bylo celkem 15 sborů, 2 se pro nemoc omluvily. Celkem se tedy festivalu zúčastnilo 13 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU v mladší kategorii, Carmen ZUŠ Louny – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Blecha ZUŠ Postoloprty, DPS Bleška – ZUŠ Postoloprty, Iluze – ZUŠ Louny, přípravný sbor Notičky ZUŠ Louny, Přípravný sbor ZUŠ Postoloprty, DPS Hanžburáček – ZŠ a ZUŠ Libochovice, Skřivánci ZŠ Školní a ZUŠ Louny Louny, Kvítek Louny, Sboreček ZUŠ Louny, Pastelka ZUŠ Louny,Notičky – hlavní sbor ZUŠ Louny.

Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.

 

 1. X. ročník se konal 23. dubna 2016. Přihlášeno bylo celkem 23 sborů. Dva sbory se pro nemoc omluvily, jeden nedorazil bez omluvy. Celkem se tedy zúčastnilo 20 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU, Rosička Stochov – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Da Capo ze ZUŠ a ZŠ Bezdrevská z Českých Budějovic – VÍTĚZ FESTIVALU, Pastelka ZUŠ Louny, Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Kamínek ZUŠ Česká Kamenice, Notičky a Křivánci – přípravný sbor ZUŠ Louny, Otakárek ZŠ kpt. O. Jaroše Louny, Bleška ZUŠ Postoloprty, Notičky a Skřivánci – hlavní sbor ZUŠ Louny, Blecha ZUŠ Postoloprt, Malé Melodico  ZUŠ Soběslav, Sboreček ZUŠ Louny, Kvítek Louny, DPS Hanžburáček, Brozanský školní sbor, Carmen ZUŠ Louny, Notičky Česká Kamenice, MELODICO ZUŠ Soběslav, Notičky Česká Kamenice, Senior Melody - MěK Louny.

Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem. Nad festivalem převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY.                                     

Ing. Jindřiška Riedlová,

ředitelka školy

» Soubory ke stažení


27.1.2017

Ve škole se soutěžilo

Ve středu 25. ledna a ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhla v Základní umělecké škole Louny školní kola soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v sólové hře na klavír, housle a na kytaru. Školních kol se zúčastnilo celkem 13 žáků (9 soutěžících na klavír, 2 houslisté a 2 hráči na kytaru)

Žáci podali pěkné výkony a byli za ně porotami patřičně odměněni.

Do okresního kola, ve hře na klavír, které se koná 22. února 2017 v ZUŠ Žatec, postoupila Eva Volková ze třídy pana učitele Zdeňka Kohouta, Jan Libus a Adam Jílek ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové, Adam Štola ze třídy Jitky Sedláčkové, Valentýn Girga ze třídy paní učitelky Martiny Podané a Tereza Kabelová ze třídy paní učitelky Ivany Derflerové.

Krásné druhé místo získala Nela Rychtrová ze třídy paní učitelky Martiny Podané.

Věříme, že i marodi, klavíristé Adéla Petříčková za třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové a Eliška Drbohlavová ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové, potvrdí v náhradním termínu svůj talent a získají      i oni pěkné ocenění.

Žáci pana učitele Josefa Gunára ve hře na housle Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová, stejně jako žák Jan Dostál ve hře na kytaru ze třídy pana učitele Jana Stehlíka postoupili též do okresního kola soutěže ZUŠ.

Další z řady nemocných Jakub Rybář ze třídy pana učitele Jana Stehlíka určitě v náhradním termínu potvrdí své kvality a dokáže ve hře na kytaru získat krásné umístění v této soutěži.

Aby soutěžící získali patřičné sebevědomí před okresním kolem soutěže, vystoupí na Koncertě vítězů školního kola soutěže ZUŠ ve středu 15. února 2017 od 16:30 hodin v koncertním sále školy. Srdečně zveme všechny naše příznivce na jistě krásný koncert.

Přejeme všem postupujícím, aby v okresním kole měli co nejméně falešných tónů a úspěšně reprezentovali  Základní uměleckou školu Louny a město.

Zdeněk Patrovský, zástupce ředitelky

4.9.2015

Výuka hudební nauky ve školním roce 2016 - 2017

PO - 14:00 - 14:45 - 1. A - Kleinová Eva

        14:50 - 15:35 - 2. A - Kleinová Eva

        15:40 - 16:25 - 3. A - Kleinová Eva

        16:30 - 17:15 - 4. ROČNÍK - Novotný Petr

        17:20 - 18:05 - SMÍŠENÝ ROČNÍK - Novotný Petr

 

ÚT - 14:10 - 14:55 - 2. B - Kleinová Eva

       15:00 - 15:45 - 3. B - Kleinová Eva

       17:40 - 18:25 - 5. ROČNÍK - Novotný Petr

        

ST - 13:45 - 14:30 - PHV - Kleinová Eva

        14:35 - 15:20 - 1. B - Kleinová Eva

 

ČT - 14:00 - 14:45 - 1. C - Kleinová Eva

       14:50 - 15:35 - 2. C - Kleinová Eva

       15:40 - 16:25 - 3. C - Kleinová Eva

28.8.2015

Rozvrh hodin pěveckých sborů ZUŠ 2016 - 2017

 

Pastelka – PPHV, PHV  

čtvrtek 16.30– 17.15 p. uč. Bernard,  uč. pěv. sboru ZUŠ                                                                                         

Skřivánci - od 1. r. - od 7 let

středa 15.30 – 17.05 p. uč. Štolová, Bernard, uč. pěv. sboru ZUŠ

 

Notičky - od 2. r. - od 8 let

pondělí 15.45 – 17.20 p. uč. Štolová, Friedlová, uč. pěv. sboru ZUŠ

 

Carmen - výběrový sbor

pátek 14.15 – 15.50 p. uč. Štolová, Friedlová, uč. pěv. sboru ZUŠ

5.1.2015

Tip na dárek

KNIHY:    30,- Kč
 • Mi(y)dlení - Milena Nečesaná
 • Děti dětem
 • Děti dětem - hrajeme si
 • Louny město Luny
   
 • Pověsti a historické příběhy z Lounska - Květa Marešová
1 kus 265,- Kč
2 kusy 215,- Kč / kus

CD                           100 Kč/ kus

Mistrům Janům

Poselství Karla IV.

 • Zpěvník s CD K čemu slunce, když není den"               1 kus 175,- Kč

                                                                                      10 a více kusů 150,- Kč/kus

 

» Fotogalerie


15.12.2016

Ukázka ze zpěvníku „K čemu slunce, když není den“

Celkem 10 foto · Patří ke stránce Hlavní strana

15.2.2017
  „Vytvoř video a vyhraj!“ soutěž pro malé i velké  Podmínky soutěže: Vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou  pořádá ZUŠ Louny. Akce... [Číst více...]
17.1.2017
Vážená paní ředitelko, děkuji za krásný vánoční dar, který jsem dnes obdržel. Velmi oceňuji Vaši mimořádnou činnost, výsledek Vaší práce a Vašich spolupracovníků... [Číst více...]
6.6.2016
O našem novém CD se mluvilo v pořadu SAMA DOMA na ČT 1. [Číst více...]

Všechny aktuality...