Vítejte na stránkách

Základní umělecké školy Louny

27.3.2017

 

 

Žákyně Lenky Havlištové Jája Svobodová se probojovala na Mistrovství Evropy a pojede ve dnech 12. - 16. dubna 2017 soutěžit do Poreče v Chorvatsku.

24.3.2017

Krajské kolo soutěže MŠMT

V Krajském kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ve hře na klavír

ocenění získali:

Adam Štola, žák paní učitelky Jitky Sedláčkové 2. místo ve své kategorii

Jan Libus, žák paní učitelky Jaroslavy Sejvalové 3. místo ve své kategorii.

 

GRATULUJEME !

Jindřiška Riedlová

20.3.2017

Pozvánka na koncert Big bandu 29. 3. 2017

8.2.2017


Základní umělecká škola Louny,

Poděbradova 610, příspěvková organizace

Louny 440 01,  IČO: 49 123 769

tel.:  415 672 446, E – mail:  zus@zuslouny.cz,  www. zuslouny.cz

 

 

XI. ročník festivalu HRAJEME S ORFFEM

ZUŠ Louny pořádá již  XI. ročník celostátního festivalu pěveckých sborů se zaměřením na využití Orffova instrumentáře „HRAJEME S ORFFEM“ dne 29. dubna 2017 v kulturním domě Zastávka v Lounech.

Festivalu udělil záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Festival má v Lounech již svou dlouholetou tradici, pravidelně se ho zúčastňuje 9 –23 pěveckých sborů z celé České republiky. Do Loun přijíždí přes 500 dětí a mládeže ve věku od 5 do 24 let se svým pedagogickým doprovodem a v loňském roce jsme zaznamenali také velice úspěšnou účast pěveckého sboru seniorek. Ze zahraničí se minulých ročníků zúčastnily sbory ze Slovenska a Ruska. Divadlo nebo kulturní dům, kde festivaly probíhaly, byly vždy plně obsazeny diváky. Odborná porota je minimálně pětičlenná a je složená vždy z odborníků na sborový zpěv.

 V letošním ročníku  (stejně jako v předešlých letech) přislíbily svou účast v porotě festivalu významné osobnosti:

-          Ing. Vlasta Holíková, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí pěveckého sboru v Bohosudově

-          Mgr. Drahoš, Straněk, zástupce ředitele ZŠ Trmice a umělecký vedoucí Big bandu Ústí nad Labem,  

-          Eva Navrátilová, učitelka ZUŠ České Lípa, dlouholetá vedoucí pěveckého sboru v ZUŠ Jablonné v Podještědí

-          PhDr. Martina Zemanová Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP

-          PhDr. Dana Novotná Ph.D, vyučující katedry výchov umění PF UJEP v Ústí nad Labem, specializuje se na praktické využití využití Orffova instrumentáře, um. Vedoucí sboru SCHOLA CANTORUM

Porota oceňuje interpretaci uvedených skladeb a uděluje ocenění nejlepším sborům. Každoročně je vyhlášen vítěz festivalu. Na závěr se koná posezení vedoucích souborů s porotou, kde si vedoucí vyslechnou odborné názory a doporučení.

Z důvodu velkého zájmu o účast na festivale z řad pěveckých sborů z celé ČR jsme byli nuceni loňským ročník přesunout z původních prostor Vrchlického divadla do kulturního domu Zastávka.

Další cíle festivalu:

 1. Uchovat zavedenou tradici. Festival se koná již jedenáctým rokem.
 1. Orffův instrumentář je vhodným doplňkem především pro přípravné pěvecké sbory, avšak i pro věkově starší sbory je jeho využití velkým přínosem v rozvoji rytmizace a interpretace zvoleného repertoáru. Na festivale mohou všichni účastníci získat nové poznatky a vyměnit si své zkušenosti. Festival vede pěvecké sbory ke zvýšenému používání Orffova instrumentáře.

Důvody pro větší využívání Orffova instrumentáře:

 • Orffova škola je základem hudební výchovy na naprosté většině území evropského kontinentu.
 • Hra na nástroj je – stejně jako zpěv – nedílnou součástí hudební výchovy každého dítěte.
 • Orffova škola pracuje jak s intonací, tak i s rytmem (v tomto případě je nástroj nezastupitelný).
 • Má velký význam pro motivaci – dítě se cítí více jako hudebník i při hře na nejjednodušší hudební nástroj než při zpěvu samotném.
 • Významní současní čeští skladatelé (Jurkovič, Eben, Hurník, a další) upravili celou řadu písní pro Orffův instrumentář.
 1. Zpěv rozvíjí hudebnost dětí ze všech hudebních činností nejvíce. Festival obrací trend poklesu zpěvnosti dětí (na což upozorňují četné výzkumy), tím je vede nenásilnou a populární formou k získání pozitivního vztahu ke zpěvu a hudbě vůbec.
 1. V sociálně problematickém prostředí Ústeckého kraje je zpěv nejpřístupnější mimoškolní uměleckou činností. Cílem festivalu je přilákat děti k smysluplné činnosti, tím dále rozvíjet jejich osobnost, estetické cítění, soužití a spolupráci v kolektivu. Děti tak poznají možnost využití svého volného času, čímž snížíme vliv rizikových faktorů (kriminalita, drogy apod.).
 1. Ohlasy účastníků, členů poroty i diváků předešlých ročníků festivalu jsou velice pozitivní. Stále se zvyšuje počet zúčastněných sborů.

Festival je určen:

 •  pěveckým sborům – jejich členům – dětem i dospělým – předpokládaná účast je 500 dětí z celé ČR ve věku od 5ti let až po dospělé

-          z toho se festivalu zúčastní také 90 žáků pěveckých sborů ZUŠ Louny – sbory Pastelka, Skřivánci, Notičky, Carmen, Iluze, Sboreček ve věk 5 – 18 let

 • lounské divácké veřejnosti .

Startovné  - 300, - Kč za sbor + případný oběd 85 Kč za osobu.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10. dubna 2017. 

 

Organizace festivalu:

Festival bude probíhat  v sobotu 29. dubna 2017 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Na organizaci celého festivalu se budou podílet zaměstnanci ZUŠ Louny.

 • Příjezd účastníků je naplánován na ráno 29. 4. 2017 do 8:00 do 10:30 hod. do ZUŠ Louny.
 • Od 9.00 do 10.30 hod. se budou konat prostorové zkoušky v sále kulturního domu, rozezpívání ve škole.
 • Od 11:00 hod. v Kulturním domě Zastávka bude probíhat samotný festival.
 • Oběd, který  je třeba objednat již na přihlášce a zaplatit předem, bude probíhat během festivalu od 12:00 do 14:00 hod. podle jednotlivých sborů. Cena 85,- Kč.
 • 11:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU:

Slavnostní fanfáry:  Superkus – komorní seskupení bubeníků ZUŠ Louny vedené Jiřím Soukupem                                                                                  

Program během přestávky: Taneční rej se skupinou The Blueberries vedenou                                                                                      Janem Stehlík

Závěr - slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů 

Předpokládaný konec: 17:00 hod.

 

     Festival má již svou tradici:

 1. Dne 4. 11. 2006 Základní umělecká škola Louny, ve spolupráci s občanským sdružením „Učitelé pro Žatec“, uspořádala první ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“. Prvního ročníku se zúčastnilo devět sborů. Vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka, ženský sbor ZUŠ V. Snítila Mimoň, Bublinka ZŠ Louny, Prokopa Holého, Perlička 11. ZŠ Most, Slunečnice ZUŠ Jablonné v Podještědí, Komorní soubor Gymnázia V. Hlavatého Louny, Dětský pěvecký sbor ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Fontána ZŠ s RVHP Maršovská, Teplice a Dětský pěvecký sbor Kvítek Louny. Celkem na jevišti v divadle zpívalo přes 180 účastníků. Součástí festivalu byl také seminář pro učitele hudební výchovy ZŠ. První ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2006“.
 2. II. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 3. 11. 2007 a přijelo 10 sborů s 216 dětmi. Hostem festivalu byl Houslový soubor Dětské filharmonie z Jekatěrinburgu (Ruská federace). Od této doby je festival organizován pouze Základní uměleckou školou Louny.
 3. III. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 8. 11. 2008, přijelo 14 sborů s 299 dětmi.
 4. IV. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 14. 11. 2009, přijelo 12 sborů s 247 dětmi.
 5. V. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 13. 11. 2010, přijelo 10 sborů s 168 dětmi. Na tomto festivale padlo rozhodnutí, že se nadále bude konat festival na jaře.
 6. VI. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal 12. 5. 2012 a přijelo 10 sborů s 250 dětmi:  Pastelka ZUŠ Louny, Notičky Plzeň, DPS Da Capo České Budějovice, Notičky Louny, Českolipský dětský sbor, Rosička Stochov, Sametky Varnsdorf, Canzonetta Teplice, TWISTY VoIS Louny a Skřivánci Louny.
 7. VII. ročník festivalu „Hrajeme s Orffem“ se konal v sobotu 25. května 2013 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 9 sborů se 161 dětmi: Rosička Stochov, Notičky- hl. sbor Louny, Skřivánci hl. sbor Louny, Notičky – přípr. sbor Louny, Skřivánci – přípr. sbor Louny, Iluze Louny, Pastelka Louny, Blecha Postoloprty, Bleška Postoloprty. Sedmý ročník festivalu podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci projektu „Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2013“.
 8. VIII. ročník festivalu se konal 24. května 2014 ve Vrchlického divadle v Lounech, přijelo 15 sborů s 230 dětmi: ROSIČKA - ZUŠ Stochov společně s KAPELKOU souboru Lísteček - ZUŠ Nové Strašecí - LAUREÁT FESTIVALU,BAMBULE - ZUŠ Varnsdorf, DPS BLECHA – ZUŠ Postoloprty, DPS BLEŠKA – ZUŠ Postoloprty, DPS HANŽBURÁČEK – ZŠ A ZUŠ Libochovice,ILUZE – ZUŠ Louny, KLÁŠTERÁČEK – ZUŠ Klášterec nad Ohří, KVÍTEK - Louny, NOTIČKY přípravný sbor – ZUŠ Louny, SBOR GVH LOUNY, NOTIČKY hlavní sbor – ZUŠ Louny, PASTELKA – ZUŠ Louny, PS ZUŠ VARNSDORF, SBOREČEK – ZUŠ Louny,           SKŘIVÁNCI – ZŠ Louny, Školní a ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 9. IX. ročník festivalu se konal 23. května 2015. Přihlášeno bylo celkem 15 sborů, 2 se pro nemoc omluvily. Celkem se tedy festivalu zúčastnilo 13 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU v mladší kategorii, Carmen ZUŠ Louny – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Blecha ZUŠ Postoloprty, DPS Bleška – ZUŠ Postoloprty, Iluze – ZUŠ Louny, přípravný sbor Notičky ZUŠ Louny, Přípravný sbor ZUŠ Postoloprty, DPS Hanžburáček – ZŠ a ZUŠ Libochovice, Skřivánci ZŠ Školní a ZUŠ Louny Louny, Kvítek Louny, Sboreček ZUŠ Louny, Pastelka ZUŠ Louny,Notičky – hlavní sbor ZUŠ Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem.
 10. X. ročník se konal 23. dubna 2016. Přihlášeno bylo celkem 23 sborů. Dva sbory se pro nemoc omluvily, jeden nedorazil bez omluvy. Celkem se tedy zúčastnilo 20 sborů: Notičky ZUŠ B. Smetany Plzeň – VÍTĚZ FESTIVALU, Rosička Stochov – VÍTĚZ FESTIVALU, DPS Da Capo ze ZUŠ a ZŠ Bezdrevská z Českých Budějovic – VÍTĚZ FESTIVALU, Pastelka ZUŠ Louny, Sluníčko – MŠ ČSA Louny, Kamínek ZUŠ Česká Kamenice, Notičky a Křivánci – přípravný sbor ZUŠ Louny, Otakárek ZŠ kpt. O. Jaroše Louny, Bleška ZUŠ Postoloprty, Notičky a Skřivánci – hlavní sbor ZUŠ Louny, Blecha ZUŠ Postoloprt, Malé Melodico  ZUŠ Soběslav, Sboreček ZUŠ Louny, Kvítek Louny, DPS Hanžburáček, Brozanský školní sbor, Carmen ZUŠ Louny, Notičky Česká Kamenice, MELODICO ZUŠ Soběslav, Notičky Česká Kamenice, Senior Melody - MěK Louny. Festival byl podpořen v rámci projektu Ústeckým krajem. Nad festivalem převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY.                                     

Ing. Jindřiška Riedlová,

ředitelka školy

» Soubory ke stažení


18.1.2017

15.2.2017

Tadeáš Racety je první oceněný v soutěži „Vytvoř video a vyhraj!“

Základní umělecká škola Louny vypsala na začátku roku 2017 časově neomezenou soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj!“. Podmínkou je vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou pořádá ZUŠ Louny a která je uvedena na internetových stránkách školy v sekci „Program“. Za tři zveřejněná propagační videa si pak vítěz může vybrat jednu z navržených cen. Prvním vítězem soutěže, který získal DIPLOM a vybral si bluetooth reproduktor je žák ZUŠ Louny Tadeáš Racety.

Cenu Tadeášovi předala Jindřiška Riedlová, ředitelka školy na Koncertě vítězů školního kola, který se konal ve středu 15. února 2016 v sále školy.

Pokud by chtěl někdo další také vyhrát bluetooth reproduktor nebo například chytré pero 3v1 s USB, solární powerbanka, apod. může svá videa zasílat průběžně na adresu: zus@zuslouny.cz s názvem soutěže: „Vytvoř video a vyhraj“. Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

Gratulujeme Tadeášovi Racetymu a těšíme se na další příspěvky.

Jindřiška Riedlová

13.3.2017

„Oči dokořán 2017“


se jmenuje krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol, která se v současné době koná  v jízdárně Regionálního muzea Teplice.  Vernisáž se konala 7. března 2017.  Do přehlídky se přihlásilo celkem 21 škol z celého Ústeckého kraje. 42 učitelů přihlásilo 48 výtvarných celků a cca 220 jednotlivých prací a 1 animovaný film. Každý výtvarný celek od jednoho učitele je vystaven přibližně na 2x2m. Obrázků je tedy v muzeu opravdu hodně. Také všechny učitelky výtvarného oboru Základní umělecké školy  Louny vystavují v Teplicích práce svých žáků. Dětské práce společně instalovaly  Soňa Racety, Jana Marešová, Lenka Pihrtová a Jindřiška Riedlová.

Výstava je otevřená do 6. dubna 2017 a jistě stojí za zhlédnutí.

Po skončení výstavy - 7. dubna bude probíhat veřejná porota, která vybere nejlepší výtvarné práce do ústředního kola.                                             Jindřiška Riedlová

4.9.2015

Výuka hudební nauky ve školním roce 2016 - 2017

PO - 14:00 - 14:45 - 1. A - Kleinová Eva

        14:50 - 15:35 - 2. A - Kleinová Eva

        15:40 - 16:25 - 3. A - Kleinová Eva

        16:30 - 17:15 - 4. ROČNÍK - Novotný Petr

        17:20 - 18:05 - SMÍŠENÝ ROČNÍK - Novotný Petr

 

ÚT - 14:10 - 14:55 - 2. B - Kleinová Eva

       15:00 - 15:45 - 3. B - Kleinová Eva

       17:40 - 18:25 - 5. ROČNÍK - Novotný Petr

        

ST - 13:45 - 14:30 - PHV - Kleinová Eva

        14:35 - 15:20 - 1. B - Kleinová Eva

 

ČT - 14:00 - 14:45 - 1. C - Kleinová Eva

       14:50 - 15:35 - 2. C - Kleinová Eva

       15:40 - 16:25 - 3. C - Kleinová Eva

28.8.2015

Rozvrh hodin pěveckých sborů ZUŠ 2016 - 2017

 

Pastelka – PPHV, PHV  

čtvrtek 16.30– 17.15 p. uč. Bernard,  uč. pěv. sboru ZUŠ                                                                                         

Skřivánci - od 1. r. - od 7 let

středa 15.30 – 17.05 p. uč. Štolová, Bernard, uč. pěv. sboru ZUŠ

 

Notičky - od 2. r. - od 8 let

pondělí 15.45 – 17.20 p. uč. Štolová, Friedlová, uč. pěv. sboru ZUŠ

 

Carmen - výběrový sbor

pátek 14.15 – 15.50 p. uč. Štolová, Friedlová, uč. pěv. sboru ZUŠ

5.1.2015

Tip na dárek

KNIHY:    30,- Kč
 • Mi(y)dlení - Milena Nečesaná
 • Děti dětem
 • Děti dětem - hrajeme si
 • Louny město Luny
   
 • Pověsti a historické příběhy z Lounska - Květa Marešová
1 kus 265,- Kč
2 kusy 215,- Kč / kus

CD                           100 Kč/ kus

Mistrům Janům

Poselství Karla IV.

 • Zpěvník s CD K čemu slunce, když není den"               1 kus 175,- Kč

                                                                                      10 a více kusů 150,- Kč/kus

15.2.2017
  „Vytvoř video a vyhraj!“ soutěž pro malé i velké  Podmínky soutěže: Vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou  pořádá ZUŠ Louny. Akce... [Číst více...]
17.1.2017
Vážená paní ředitelko, děkuji za krásný vánoční dar, který jsem dnes obdržel. Velmi oceňuji Vaši mimořádnou činnost, výsledek Vaší práce a Vašich spolupracovníků... [Číst více...]
6.6.2016
O našem novém CD se mluvilo v pořadu SAMA DOMA na ČT 1. [Číst více...]

Všechny aktuality...